De streek is gezegend met een prachtige en uitbundige natuur. Zowel de flora als de fauna kennen een grote soortenrijkdom met vaak nog zeldzame planten en dieren. Zeker voor de kenners een lust voor het oog en oor, maar ook de leek kan er met volle teugen van genieten. Elk seizoen heeft zijn eigen bekoring.

De natuur heeft nog zijn huidige soortenrijkdom om een aantal redenen:

 • het is een dunbevolkt gebied met schaarse bebouwing extensief gebruik van de agrarische percelen (vooral gras- en hooilanden)
 • buitengewoon zuivere lucht
 • veel natuurlijke bronnen met zuiver water die beekjes en meertjes gevormd hebben
 • de bosexplotatie vindt op extensieve wijze plaats

Kom je vaker, dan zul je merken dat de natuur je iedere keer weer verrast met de charmes van haar vier jaargetijden!

De glooiende heuvels en ingesleten ravijnen herbergen zeer verschillende biotopen. Voor de wandelaar een genot aan afwisselende landschapselementen. Voor de aanwezige fauna is er in alle seizoenen een garantie voor gevarieerd voedsel en onderdak.

De vele waterlopen zorgen voor een afwisseling van langzaam en snel stromend water dat men in de vorige eeuwen ook wist te waarderen. In de beekdalen treft u restanten van viskweekvijvers en stuwmeertjes. Deze laatste kunt u beschouwen als industrieel of cultureel erfgoed. Ze lenen zich ook uitstekend voor een verfrissende duik of een verkoelend voetbad.

De bossen van de streek variëren van rijk ontwikkelde loofbossen (gedomineerd door majestueuze haagbeuken en beuken) tot naaldbossen en bronbosjes in de beekdalen. De natuurlijke overgangen tussen bos en weiland evenals de kruidenrijk ontwikkelde wegbermen herbergen een grote hoeveelheid planten en dieren.

Flora en fauna

Flora

 • Diverse soorten orchideeën waarvan een aantal zeldzaam: harlekijn, purperorchis, grote keverorchis, wit en bleek bosvogeltje.
 • Bloeiende planten: primula, wilde hyacint, rapunzelklokje, daslook, eenbes en ratelaar.
 • Vele soorten mossen waarvan enkele zeldzaam. Zij getuigen van de zuivere lucht en de goede gezondheid van de bossen.
 • Maretakken: zij geven bomen een bijzonder aanzien

Paddestoelen in de herfst

In de herfst zijn er vele soorten paddestoelen, variërend van koraalzwam tot stinkzwam en van russula tot tondeldoos.

Fauna

 • Wilde zwijnen, herten, reeën, steenmarter, boommarter en ook de lynx (wilde kat). Ook de das leeft in dit gebied. Vlakbij het plaatsje Hennezel is een enorme dassenburcht.
 • Vele roofvogels zoals de buizerd, de wouw en valken; de ransuil, bosuil en kerkuil.
 • En dan nog de bonte specht, zwarte en groene specht, waterspreeuwen, ijsvogel en zangvogels zoals vinken, keep sijs, groenling en winterkoninkjes.
 • Ringslang, hazelwormen, salamanders, padden, kikkers.

Vlinders en insecten

 • Vele vlindersoorten, waaronder de weerschijnvlinder, koninginnepage, rouwmantel, gehakkelde aurelias, zandoogjes, blauwtjes en citroenvlinder.
 • Vliegend hert, grote boktor, bladhaantjes en zandloopkevers.