De samenleving vraagt dringend om veranderingen op alle niveaus. Dat hoeven we niet meer uit te leggen. Sinds 1989 draagt Ecolonie daaraan een bescheiden steentje bij, door deze prachtige ontmoetingsplek te ontwikkelen op basis van o.a. ecologische uitgangspunten. Maar in onze ogen is dat niet genoeg. We vinden dat er veel meer van deze ecologische woon- en werkgemeenschappen zouden moeten ontstaan, omdat vanuit onze visie deze vorm van samenleven een belangrijke bijdrage kan leveren aan een meer leefbare toekomst. In toenemende mate ontmoeten we mensen van alle leeftijden, die kenbaar maken dat ze ook die wensen hebben en die steeds beter beseffen dat:

  • er op een andere wijze (biologisch, kleinschalig) voedsel geproduceerd moet worden;
  • er op een andere dan de gebruikelijke wijze samengeleefd dient te worden als we de aarde willen behouden;
  • behalve deze gewenste materiële veranderingen zullen ‘wij mensen’ ons een andere levenswijze c..q. basishouding eigen moeten maken die niet dominant gericht is op ‘hebben’ (alleen maar consumeren) maar ook op andere niet materiële facetten van het leven (wij vatten dat samen met het begrip ZeN).
    Voor uitleg over dit begrip verwijzen we naar de uitgebreide versie (PDF) van de visie achter dit EcoZeN College

Wij beogen met deze ‘werkplaats voor de toekomst’ niet een romantische ‘terug-naar-de-natuur-beweging’ te stimuleren, maar willen er vooral mee ‘vooruitgrijpen’ op wat wij zien als een realistisch toekomstscenario. Een werkplaats zijn wil niets anders zeggen dat je de mogelijkheden en voorwaarden creëert om te oefenen en nog eens te oefenen. Fundamentele veranderingen in ons eigen gedrag en in onze omstandigheden komen ons namelijk niet zomaar aanwaaien.

Ons doel – een veelzijdige ambachtelijke scholing

Omdat we vinden dat ‘de toekomst ons niet overkomt, maar dat we haar zelf kunnen vormgeven’ hebben we een veelzijdige ambachtelijke scholing opgezet. Op die wijze hopen we de kloof te overbruggen tussen enerzijds de concrete utopische dromen die wij mensen hebben en anderzijds de praktische uitvoerbaarheid. Een scholing die zoveel mogelijk facetten van het leven omvat (praktisch/sociaal/geestelijk – handen, hoofd, hart). Ons is gebleken dat deze vorm van geïntegreerd werken, leren en leven niet alleen in een individuele behoefte voorziet maar ook noodzakelijk is om veranderingen een kans geven.

Gilde

We kiezen voor de naam EcoZeN College. Het woord Eco duidt op onze ecologische uitgangspunten, en het woord ZeN op onze open ondogmatische oriëntatie op het leven. Het woord College heeft een internationaal herkenbaar karakter; iedereen weet dat daar een vorm van scholing mee bedoeld wordt. College stamt van het Latijnse woord collegia, dat betekende in de Romeinse tijd: gilde. Een begrip dat volledig aansluit bij onze bedoelingen.

Voor wie is dit College bedoeld?

Wij denken aan diegenen die:

  • de moed hebben om hun leven daadwerkelijk te veranderen, pionier durven te zijn, tegen de heersende maatschappelijke stroom in keuzes durven te maken;
  • het inzicht hebben dat het realiseren van deze diepgaande wens geduld, nieuwe kennis en het oefenen van praktische vaardigheden vraagt;
  • passie en doorzettingsvermogen hebben om trouw te blijven aan hun inzichten en wensen, wetend dat nieuwe levensvormen niet zomaar ontstaan.

De duur van het EcoZeN College

Het EcoZeN College is niet een gebruikelijk opleidingsinstituut met afgebakende jaargangen. Niet voor niets spreken we over een werkplaats voor de toekomst. Hoe lang iemand deelneemt aan dit College zal afhangen van veel factoren, die per persoon verschillen. Het doel is zoveel mogelijk basisvaardigheden bij te brengen.

Ambachtelijke vaardigheden

Het EcoZeN College biedt de mogelijkheid om je te bekwamen in o.a.: het telen van groenten en kruiden - fruitteelt – broodbakken – vegetarisch koken voor grotere groepen - kaas maken, geiten & kippen houden – renoveren – natuurlijk bouwen - wecken – beheer gastenverblijf – kunst van het creëren. Daarnaast willen we kennis overdragen op welke wijze een woon- werkgemeenschap het beste georganiseerd kan worden. Ecolonie heeft daar tijdens haar langdurige geschiedenis veel ervaring mee opgedaan.

Levenskunst

Al deze vaardigheden beschouwen we als uitingen van een open, ondogmatische levensvisie en levenskunst. Tijdens de leerperiode op het EcoZeN College willen we ook voor die visie en kunst aandacht vragen, vanuit de gedachte dat:

Lichaam en ziel alleen samen de andere oever kunnen bereiken;
in hun eentje lukt hun dat niet.

“The whole man must move at once”

Uitgebreide beschrijving

De uitgebreide beschrijving van de visie achter het EcoZeN College kun je hier downloaden als PDF document.

Download PDF