De Groene Kathedraal van ECOlonie op Forge Neuve is een werkelijk wonderlijke plek. De energiefrequentie is er buitengewoon hoog. En dat betekent dat in ons werk hier spiritualiteit altijd dichtbij is. Deze inclusieve spiritualiteit brengt ons bij een bewustzijn van eenheid van leven, waarbij mystiek ook een belangrijke rol speelt.

De Groene Kathedraal werd in de loop der jaren een meer gewijde plaats om helende en reinigende krachten te ervaren om zo onze eigen bron te openen en te volgen. Als onze subtiel voelende ziel zich opent kan er een ontwikkeling op gang komen naar meer eenheid tussen mens en Gaia, Moeder Aarde. En ontstaat de mogelijkheid dat er ons nieuw verworven kennis wordt ingefluisterd.

Ook in 2023 breiden we onze activiteiten op Forge Neuve gestaag uit. We hopen er geregeld een zweethut te kunnen geven. En we organiseren een aantal Groene Kathedraal themaweken. Voorafgaand aan de Gathering zomerweek komt er een Driedaagse met ‘De Vrouwen van het Woud’, een ‘Queest naar vrouwelijke waarden’. Tijdens een Biodanza zomerweek en een Dancing Gaia Summer School benutten we de Groene Kathedraal als een onderzoeks- en oefenruimte voor de drie-eenheid; lichaam, ziel en geest. In dit perspectief luisteren we naar de energetische boodschappen en de zichtbare vormen die zich daaruit kunnen ontwikkelen.

Door dit zich verdiepende contact met Gaia willen we onze rechtmatige plek in het tere weefsel van ons samenleven met die natuurlijke energieën verkennen en ons eigen maken.

Lees meer over de achtergrond van de Groene Kathedraal

De influisteraar en het wachten

Er is iemand (jij?) die haar roept (of roept zij ons?), omdat we ooit één waren; de roepende – de bewuste geschiedenis – enerzijds en aan de andere kant ‘Undine’ die in een andere dimensie leeft. Zij is de influisteraar van het wachten, de aangeefster van inzicht. Door je open te stellen voor haar, toebrengster van inzichten, bestaat het risico op instorting van zekerheden, maar ook de kans op het inademen van nieuwe waarden.

Naar aanleiding van de legende van Undine, levend in de verzonken wereld.

Deze activiteiten vinden het jaar rond plaats op de Groene Kathedraal

Cursussen en workshops op Forge Neuve

In de week van 20 tot 27 april 2024

26 april 2024

De zweethut is een traditionele zuiveringsceremonie. In diep respect en samenwerking met de natuur en haar elementen. Het donker van de hut is als de baarmoeder van moeder aarde, waarin we naakt het dagelijkse leven afleggen, samen de hitte verduren en bidden, om herboren weer terug te keren in het licht.

Lees meer

In de week van 27 april tot 4 mei 2024

Van 29 april tot 1 mei 2024

We laten ons inspireren door de stem van de natuur om samen te filosoferen hoe de natuur meer stem zou kunnen krijgen.

Lees meer
Van 29 april tot 1 mei 2024

In wederkerigheid dompelen wij ons onder in de schoonheid van de natuur op Ecolonie, de Wolvenvallei en Forge Neuve.

Lees meer
2 mei 2024

De zweethut is een traditionele zuiveringsceremonie. In diep respect en samenwerking met de natuur en haar elementen. Het donker van de hut is als de baarmoeder van moeder aarde, waarin we naakt het dagelijkse leven afleggen, samen de hitte verduren en bidden, om herboren weer terug te keren in het licht.

Lees meer

In de week van 20 tot 27 juli 2024

pan
Van 20 tot 27 juli 2024

Ontstaan vanuit de luide oproep van Natuurwezens vanuit de hele wereld in 2020, organiseren we voor de vijfde keer de Gathering, een bijeenkomst van zichtbare en niet zichtbare aardbewoners. (planten, dieren, natuurwezens, mensen etc). Die oproep is nog steeds actueel. We staan nog maar aan het begin van een ontwikkeling die nodig is om ons bewustzijn als mens met al onze zintuigen te vergroten en inclusief te maken voor de details van de wereld om ons heen.

Lees meer