Je bent op zoek naar een plek in een duurzame, ecologische omgeving, waar je voor kortere tijd (van 14 dagen tot een jaar) vrijwilligerswerk wilt doen.

Ecolonie kent een lange geschiedenis waar het gaat om het tijdelijk en langdurig meewerken van mensen die een bijdrage willen leveren aan de opbouw van deze ecologische werk- en woongemeenschap, tegenwoordig ook wel ecodorp genoemd. Sinds het ontstaan van Ecolonie in 1989 wordt er gewerkt op basis van vrijwilligheid (bewoners en permanente participanten krijgen zak- en kleedgeld). Als dit uitgangspunt er niet zou zijn geweest zou Ecolonie zich niet hebben kunnen ontwikkelen en zou het nu niet meer bestaan. Ook veel donaties hebben bijgedragen aan haar voortbestaan. In alle opzichten een unieke situatie die niet vergelijkbaar is met wat je in de samenleving tegenkomt. Ecolonie is een vereniging (association) wat betekent dat het eigendom niet in het bezit is van privé personen.

Lang verhaal...

Graag willen we dat je onderstaand verhaal helemaal leest voordat je je aanmeldt als Tijdelijk Participant.

We weten dat het een lang verhaal is maar het heeft zijn reden dat we dit van je vragen. We hebben namelijk geleerd dat het belangrijk is dat je één en ander van onze achtergrond weet zodat je beter begrijpt waarom we de dingen op Ecolonie doen zoals we het doen. Waarom we bijvoorbeeld van je vragen om 40 uren per week te werken of waarom we een zekere discipline nastreven in onze gemeenschap.

Deze afstemming van verwachtingen zorgt er voor dat het samenleven op Ecolonie beter verloopt.

Achtergrondinformatie

Pioniers

Toen in 1989 de eerste groep pioniers begon, troffen zij vervallen, onbewoonbare gebouwen en een overwoekerd terrein aan. Stap voor stap, met zeer weinig geld tot hun beschikking, hebben bewoners en tijdelijke participanten in de loop der jaren, verandering gebracht in die situatie. Een deel van de gebouwen, waaronder een gastenverblijf en woningen, zijn gerenoveerd. Een grote groente- / kruidentuin en camping zijn aangelegd. Een oude boerderij is aangekocht en helemaal gerenoveerd tot woning, kaasmakerij en geitenboerderij. En dat allemaal met eigen handen (van de duizenden tijdelijke participanten en de bewoners) en van het geld dat de gemeenschap zelf verdiende!

Voorbeeld

Ecolonie is een uniek voorbeeld in Europa waar het gaat om het in de praktijk concretiseren van een aantal kernwaarden die in hun samenhang van belang zijn voor een toekomst die leefbaar en rechtvaardig is. Denk aan waarden als gemeenschappelijk bezit, intern let/ruil systeem, ecologisch, zelfvoorzienend, vegetarisch, oefenen in gemeenschapszin, dienstbaarheid e.d. Natuurlijk is / lijkt het maar een druppeltje op een gloeiende plaat, maar we realiseren ons heel goed dat alles wat in het leven verandert alleen maar mogelijk is gebleken omdat er een eerste stap werd gezet en een tweede…

In die zin zijn we een inspiratiebron voor velen die rondlopen met hun dagdromen en wensen en een soortgelijke visie hebben. Beschouw ons daarom vooral als een oefenplek. Want alleen door te oefenen – we vergeten dat vaak – komen we verder. Steeds maar weer de discipline opbrengen (ook al is het vaak niet leuk!) om met aandacht en liefde datgene te creëren in je zelf (een positieve basishouding) en in je omgeving dat die moeite waard is. We doen hier niet anders. Daarin zijn wij als mens nooit uitgeleerd. Niemand van ons. Op die wijze in het leven staan creëert een heel andere energie. Dat zul je merken zodra je ophoudt met re-ageren, wat de meeste mensen in de samenleving doen.

Doel

Kortom, we willen hier iets tot stand brengen wat elders, bijvoorbeeld in Nederland, bijna niet meer tot stand gebracht kan worden vanwege de hoge prijzen van huizen en grond. Op deze plaats in de Vogezen in Frankrijk hebben we in letterlijke en figuurlijke zin nog de ruimte en de tijd, om op een organische, zorgvuldige wijze onze ideeën vorm te geven. Een aantal van die ideeën worden langzamerhand zichtbaar, terwijl er nog genoeg zijn die kunnen worden beschouwd als zaadjes, die als het ware liggen te wachten in vruchtbare grond om mogelijk later te kunnen ontkiemen. Dat wachten, dat de tijd nemen, het geduld hebben zijn kenmerkende facetten van onze levenshouding en visie. Want laten we wel wezen:

“als de mens geen tekort zou voelen, waarom zou hij dan worden voortgedreven. Welke noodzaak zou hij dan voelen om een andere of betere wereld te ontwerpen voor zichzelf en zijn nageslacht.” (filosoof Bloch).

Het is ook een pleidooi voor het creëren van een langzame toekomst. In onze visie gaat er veel mis in de maatschappij omdat geld (tijd is geld) het leven bepaalt waardoor andere waarden (we noemden die hierboven) steeds meer in het gedrang komen.

Al deze jaren van hard werken, van ploeteren, van vreugde en verdriet, van gezelligheid en eenzaamheid, van oppervlakkige en diepgaande ontmoetingen, van vervulling en teleurstelling, zouden niet opgebracht kunnen worden als daar niet een meer diepgaand inzicht (visie) aan ten grondslag zou liggen. Een inzicht dat ons doet beseffen dat, om verantwoordelijk te kunnen leven een nieuwe manier van denken en handelen vereist is, om uitzicht te krijgen op een andere leefbare wereld voor iedereen!

Het is Ervin Laszlo geweest die in zijn inspirerend boekje ‘Je kunt de wereld veranderen’ (uitg. Ankh Hermes) heel mooi verwoord heeft wat onder andere onze motieven zijn:

“De opdracht is eenvoudig. Ga terug naar de basis en leer inzien dat mondiale problemen zich niet ver van je bed bevinden. Het zijn onze problemen. En wij, wij allemaal beschikken niet alleen over de mogelijkheid om deze problemen te gaan begrijpen, maar ook om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan.”

We stellen het zeer op prijs als jij ook je bijdrage wilt leveren. Je motieven hoeven echter niet voor de volle 100% overeen te komen met de onze. Tenslotte zijn die motieven bij ons ook stap voor stap gegroeid en we zijn een prima oefenplek om uit te zoeken wat je zelf nu precies wilt. De ontmoetingen met anderen hier helpen je daarbij om je eigen motieven en inzichten te verhelderen. De motieven om bij ons te komen meewerken kunnen heel verschillend zijn. Hieronder geven we een opsomming van de 15 meest voorkomende. Misschien herken je je in één of meerdere daarvan.

Motieven om mee te werken

 • concreet vorm geven aan eigen ecologische idealen;
 • iets leren van biologisch tuinieren of andere ambachten;
 • behoefte om buiten te zijn in de natuur en met de handen te werken;
 • zonder veel onkosten er een tijdje uit zijn;
 • overspannen geweest, een burn-out gehad en wil ontdekken hoe het is om met en tussen mensen weer vorm te geven aan een werkzaam leven;
 • wil in de vakantie niet alleen luieren maar ook een positieve bijdrage leveren aan projecten die de moeite waard zijn om gesteund te worden;
 • kennis opdoen van kruidenteelt en de verwerking daarvan;
 • bezig met een heroriëntering op de vraag ´hoe verder te gaan in het leven´, welk type werk, studie e.d., en wil op deze wijze even afstand nemen;
 • na de school of studie een ´sabbatical jaar´ gepland, en reist langs diverse gemeenschappen in Europa;
 • heeft de wens in een woon- en werkgemeenschap te wonen en wil onderzoeken hoe dat in de praktijk bevalt;
 • zoekt een gelijkgestemde partner en hoopt die op Ecolonie te vinden;
 • leidt een zwervend bestaan en ziet Ecolonie als een mogelijkheid om gehuisvest te worden en eten te krijgen;
 • heeft een diepgaande visie op het leven ontwikkeld en ziet Ecolonie als de beste plaats om daar vorm aan te geven;
 • betrokkene heeft steun en structuur nodig na een leven van chaos;
 • heeft (technische) kwaliteiten en biedt die voor kortere tijd graag aan omdat hij/zij gelooft in een project als Ecolonie;

Vaak ook zijn het combinaties van motieven die mensen bewegen naar ons toe te komen. Deze diversiteit in achtergrond en motieven maken onze gemeenschap tot een unieke, levende ontmoetingsplek.

 

Langer meewerken

Het kan zijn dat je na je Tijdelijk Participantschap voor langere tijd meewerken. Bijvoorbeeld met het doel om ook zelf ambachtelijke vaardigheden te leren. Daarvoor hebben wij het EcoZeN College opgericht. Wil je meer over het EcoZeN College weten lees dan ook de visie daarachter.

Als je intentie hebt om langer dan een jaar mee te werken, lees dan ook de informatie voor Permanente Participanten.

Praktische zaken

Je verblijft tegen kost en inwoning. Dat betekent dat je alle maaltijden krijgt (natuurlijk biologisch) en een kamer, blokhut of caravan.

Je werkt 40 uur per week. In de maanden juli en augustus werk je 36 uur per week in plaats van 40 uur per week en krijg je een tegemoetkoming in de reiskosten. Verder vragen we je om in deze maanden je eigen tent mee te nemen. Een en ander spreken we vooraf met je af.

Voor meer praktische informatie verwijzen we je naar de veel gestelde vragen. We vragen je ook om de introductiebrief (PDF) te lezen voordat je bij ons komt meewerken. Je ontvangt deze overigens ook bij aankomst. 

Lang verhaal...

Graag willen we dat je onderstaand verhaal helemaal leest voordat je je aanmeldt als Tijdelijk Participant.

We weten dat het een lang verhaal is maar het heeft zijn reden dat we dit van je vragen. We hebben namelijk geleerd dat het belangrijk is dat je één en ander van onze achtergrond weet zodat je beter begrijpt waarom we de dingen op Ecolonie doen zoals we het doen. Waarom we bijvoorbeeld een zekere discipline nastreven in onze gemeenschap.

Deze afstemming van verwachtingen zorgt er voor dat het samenleven op Ecolonie beter verloopt.

Wat verwachten wij?

Deze ontmoetingsplek met zijn uitgangspunten, kan alleen maar blijven bestaan als al die mensen die hier komen beseffen dat er, ondanks hun eigen respectabele motieven, minimaal één gemeenschappelijk (basis)motief aanwezig dient te zijn, wil je hier werkzaam kunnen zijn!

Als iedereen die hier komt zich dat motief bewust is en daar ook bewust JA tegen wil zeggen dan ontstaat er n.l. een gezamenlijke basis die minimaal nodig is om hier een stap te zetten die, om met Ervin Laszlo te zeggen, ´de wereld doet veranderen´. We kunnen die wens om te veranderen hier oefenen en de praktijk heeft geleerd wat je met die gezamenlijke focus kunt bereiken.

De strekking van dit basismotief luidt:

Ecolonie verdient mijn onvoorwaardelijke steun en daarom bied ik mijn diensten, talenten en vaardigheden aan, en kom ik graag om dat te doen wat er gedaan moet worden.

Wat hebben we je te bieden?

Sinds het ontstaan in 1989 hebben we stap voor stap onze werkzaamheden uitgebreid. We hebben die werkzaamheden ingedeeld in wat wij projecten noemen. Dat zijn er momenteel ongeveer 26. Elders lees je over die projecten meer. Een paar voorbeelden zijn: de groente- en kruidentuinen, de kaasmakerij, de geitenboerderij, de bijenhouderij, het gastenverblijf, de keuken, terreinwerk, de winkels, de kruidenverwerking, renovatie etc.

Als jij hier komt als tijdelijke participant dan vragen we je mee te werken in deze projecten. Het kan zijn dat we per dag bepalen wat je kunt doen. Soms maken we een werkschema voor een week. We hanteren deze werkwijze om flexibel in de spelen op steeds veranderende situaties. Die worden o.a. bepaald door het weer, maar ook omdat er plotseling uien geplant of de tuin geschoffeld moet worden of aardappelen gerooid of gehooid of dat de boer te kennen geeft dat de stal uitgemest moet worden etc. Het is een prettige dynamiek die er voor zorgt dat je gevarieerd werk hebt. Ook een dag assistent zijn in de keuken hoort tot de werkzaamheden.

We hopen van harte dat je komt meehelpen. Die hulp hebben we nog steeds hard nodig om te kunnen voortbestaan.

Aanmelden

Wil je je aanmelden, maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier. We nemen dan contact met jou op.

Aanmeldingsformulier

Heb je nog vragen? Neem dan eerst contact met ons op.