De Groene Kathedraal is een speciale benaming voor het dal van de Ourche op Forge Neuve nabij ECOlonie. Het is een gewijde ruimte waar ‘on alledaags’ licht, geluid en geur bezoekers aanspoort om over hun schaduw heen te stappen in het weten dat er veel meer is…

Deze Groene Kathedraal zou je gewijd aan Gaia kunnen noemen. Mensen kunnen er met lichaam en geest de sterke verwevenheid van het leven praktisch ervaren. Deze verbondenheid te voelen, doet ons simpelweg beseffen dat we in dezelfde ruimte leven, als aardbewoner onder aardbewoners.

 Gaia Gaia Gaia

Jij bent mijn adem adem adem

Jij bent mijn drager drager drager

Het gebied is door mensenhanden gemaakt en wordt al een kleine eeuw als een waardevol erfgoed beheerd. Vreemde invloeden werden geweerd/gekeerd; het diende zijn eigenheid te bewaren. De hellingen zijn begroeid met hoge bomen die hun leven lijken te besteden aan het laten groeien van kwaliteitshout voor de bouw van kathedralen. Je treft er tot zeker twee á drie honderd jaar oude, 60 meter hoge eiken aan.

Ze brengen ons bij het ‘kathedraal denken’, waar de lange termijn boven schikkend is op de korte termijn. Roman Krznaric schrijft daarover in zijn boek ‘De goede voorouder’ om via de lijnen van tijd en empathie ons in te leven in de generaties die na ons komen, al zullen we ze nooit (leren) kennen.

De voor de Vogezen zo kenmerkende bontzandsteen (formaties) herbergen vele waterbronnen, de lucht is er zuiver en het water schoon. De onnoemelijke hoeveelheden korstmossen glimlachen je tegemoet. Water is er in allerlei hoedanigheden; stroompjes, beekjes, watervallen, vijvers, waterspiegelingen en meer. De Ourche ligt in het brongebied van de Saône en loopt via de Rhône naar de Middellandse zee. En daarmee zou je je verbonden kunnen voelen met alle wateren, want waar is de stroom?

Op energetisch vlak geeft dit dal van de Ourche veel. Het gebied is ‘opgeladen’ en zeer uitnodigend om tot rust en inkeer te komen. Je vindt er vele plaatsen om even neer te strijken... Je kunt er een gevoel van eenheidservaring beleven vanuit stilte en ontspanning. Paradoxaal genoeg is dat alles wat nodig is. Heel eenvoudig en tegelijkertijd zeker niet gemakkelijk.

Door al deze aanwezige elementen is het een unieke plek om zich te (leren) verstaan met andere aanwezige energieën, mede aardbewoners, eventuele natuurwezens en andere energetische informatie van het landschap. Van het meest grofstoffelijke tot het heel subtiele is alles met alles verbonden, het resoneert en beïnvloedt elkaar. Door je te focussen op een energetische essentie hoeven we ons niet te hechten aan (de) vorm(en) en mogen we ook af en toe te verdwalen.

Activiteiten op Forge Neuve

3 mei 2023

Onze zweethutceremonies zijn enerzijds geïnspireerd op oude tradities van natuurvolkeren vanuit diverse regio’s en anderzijds doorspekt met onze eigen ervaringen en verbindingen met krachtplekken, natuurspirits, voorouders, sjamanisme en antroposofie.

Lees meer
Van 6 tot 7 juli 2023

Voorafgaand aan de Gathering (link) vindt op Forge Neuve een zangtweedaagse plaats. Meer informatie en mogelijkheid tot boeken volgt binnenkort.

Lees meer
pan
Van 9 tot 14 juli 2023

We geven gehoor aan de oproep van natuurwezens om in contact te gaan. In deze week gaan we verdere verkenningen doen in het luisteren naar de subtiele energieën van de natuur in een zoektocht naar samenwerking.

Lees meer
Workshop geven
In de week van 15 tot 22 juli 2023

In deze dagen kun je naar hartelust zingen. Wij zingen liederen uit alle windstreken, dynamisch en verstild. Iedereen kan meezingen; de ervaren èn onervaren zanger en de begeleiding is op piano en accordeon. Dit is zingen +. 'Eenvoudigweg' liederen zingen krijgt zo een krachtige en kwetsbare werking die transformatie van allerlei gevoelens bewerkstelligt. Zang, klank en stilte worden een organisch geheel.

Lees meer
In de week van 22 tot 29 juli 2023

In deze cursus wordt een combinatie van stemwerk en archetypen aangeboden, krachtige energieën die zowel in als buiten ons werkzaam zijn. Je hoeft geen zangervaring te hebben. Het gaat over expressie geven aan jouw (binnen)wereld via jouw klank en stem.
Via een rijk repertoire aan oefeningen krijg je de kans naar binnen te keren in jezelf en dat vervolgens naar buiten te brengen in jouw klank en zang. Het is geen theoretisch programma; het is vooral ervaren aan de hand van oefeningen van stembevrijding.

Lees meer

Raadsvrouwe van Nature

Tijdens een individuele sessie bied ik je de ruimte om jouw contact met de natuur te verdiepen en te versterken. En je krijgt handreikingen om hier zelf aan verder te werken. 

Lees meer

Mythisch magische verkenningen

Op deze wandeling zullen we de Groene Kathedraal verkennen. We geven een introductie op de ontwikkelingsgeschiedenis van Forge Neuve en doen korte oefeningen om de energetische werking van een aantal bijzondere plekken te ervaren. 

Lees meer

Aarde School klas

Vind een weg om je eigen pad te lopen op deze prachtige planeet. Breng je eigen nieuwsgierigheid en goede intenties mee, de natuur doet de rest.

Lees meer

Aardevrouwen spreken Gaia

Aardevrouwen spreken… woorden van wijsheid & zorg, inspiratie & verdriet, verlangen & boosheid, ervaring & frustratie, planning & stilte, humor & liefde. In deze workshop krijg je de ruimte om je verhaal te delen, te luisteren naar anderen en samen vorm te geven aan deze ontmoeting van Aardevrouwen.

Lees meer

 

Verwondering

In het hele gebied tref je intrigerende verschijningsvormen, van erg klein tot imposant groot, die onze zintuigen prikkelen. Nieuwsgierig kunnen/mogen we genieten van deze schoonheid, elke plek, elk moment is nieuw en anders. Je hart kan hier de fijnstoffelijke wezens beter verstaan door de denkende geest te overstijgen.

Dromen – denken – doen

Door je uiterlijke oog te sluiten en vanuit het innerlijke oog in transcendentie te schouwen openen we onze verbeeldingskracht en innerlijke creativiteit, inspiratie en wijsheid. De uitdaging volgt daarna in het handelen. Goethe heeft gezegd dat wat je droomt te kunnen doen, moet gaan doen. Want doortastendheid bezit talent, kracht en magie.

De Groene Kathedraal nodigt je uit om los te laten en terug te keren naar je stilte punt binnen in. Waar je je gewaar kunt zijn/worden van de eenheid in alle verscheidenheid. En je woorden kunt vinden om dit te beschrijven en de waarheid te bevestigen/te belichamen in handelingen van positieve kracht.

De Groene Kathedraal nodigt ons uit om ons zelf weer te verbinden met alles om ons heen en deze ruimte gezamenlijk verder te exploreren. Ze stimuleert ons tot kathedraal denken en de bewuste doorwerking daarvan voor jezelf, voor Gaia en onze toekomst. Waardoor het programma op deze gewijde plek zich verder kan ontvouwen. Onder andere tijdens workshops en de mythisch magische wandelingen, het blote voetenpad en de verkenningen van de krachtplekken, de Gathering en de Stembevrijdingsweken, Aarde klas, stiltewandelingen en wat er zich hier nog meer wil ontwikkelen.