Werken aan jezelf en de aarde voor een betere toekomst.

- Wat het Westen van het Oosten kan leren -

Uitnodiging

We staan momenteel voor zeer grote uitdagingen waar het gaat om het herscheppen van een leefbare wereld. Oosterse Levenskunst en haar oorspronkelijke wijsheden kunnen heel dienstbaar zijn bij het ontwikkelen van een levenshouding, noodzakelijk om te komen tot een duurzame samenleving. We hebben commitment nodig en een basishouding van volhouden en oefenen om het woord daad te laten worden. Oosterse wijsheid kan een bijdrage leveren aan een wereld waarin de mensen weer kunnen en willen landen. Waar spiritualiteit weer betekent ‘leven in de Werkelijkheid’. Op ECOlonie leven we al jaren vanuit de EcoZen levensvisie, waarbij we werken aan onszelf en de aarde voor een betere toekomst.

Graag nodigen we je uit om als docent mee te werken aan

een EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst.

Het lijkt ons een prachtige uitdaging om vanuit bovenstaande uitgangspunten en bewustzijn deze week te organiseren om daarmee een nieuw concept neer te zetten Vanzelfsprekend gaan we er vanuit dat je kennis en ervaring hebt op het gebied van Oosterse Levenskunst. Wil je meer lezen over de visie die de basis vormt voor de vormgeving van deze week, zie dan de bijgevoegde bijlage: Visie op de EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst.

Over de voorwaarden waaronder je kunt meewerken lees je in de bijlage: Voorwaarden deelname medewerkers EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst. Mocht je enthousiast zijn en op bovenstaande uitnodiging willen ingaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via ecozenweek@ecolonie.eu. We lezen graag van jou waar onze visie resoneert met jouw werk en welke bijdrage jij zou willen leveren aan deze vernieuwende zomerweek. En ook voor verdere vragen en verheldering kun je bij ons terecht. Wij nemen daarna contact met je op. 

Met vriendelijke groet, namens Ecolonie,

Gerwine Wuring
Irma Soetekouw
Henkjan de Blaauw

Ps. Ook wij zijn ons natuurlijk terdege bewust van de onzekere tijden die ons nog te wachten staan. Vorige zomer hebben we hier met gepaste maatregelen, gericht op de gezondheid van bewoners, gasten en het geheel, een prima seizoen gehad. Graag willen we met ieders inzet opnieuw een dergelijke stap maken, voor zover dat mogelijk is/ons dat gegeven wordt.

Visie op de EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst

Hoewel we op Ecolonie al langer het verlangen hadden om zo’n week te organiseren komt het dan nu pas van de grond. Dat verlangen kwam voort uit het feit dat we hier al 20 jaar yogacursussen organiseren en we in gesprekken met deelnemers hoorden dat velen hun yoga activiteiten graag willen plaatsen in een breder perspectief. Niet alleen wat betreft de relatie met andere vormen van Oosterse Levenskunst, maar ook zagen we bij hen een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het wel en wee van Ecolonie, en met name de visie die daaraan ten grondslag ligt, welke we de EcoZeN leefwijze noemen.

Die wens om vanuit een breder perspectief en visie yoga of andere Oosterse werkvormen te beoefenen, sluit aan bij de veelzijdigheid waarop ook de EcoZeN leefwijze is gebaseerd. Het is een reactie op de alom doorgeschoten fragmentarisering, specialisering en individualisering van de maatschappij, met alle negatieve gevolgen van dien.

We zullen daarom de tijd achter ons moeten laten waarin we onze individuele bewustzijns- ontwikkeling en de daarmee samenhangende werkvormen, nog konden beoefenen zonder de samenhang met onze omgeving -dichtbij en veraf- te zien. Hoe het wel moet zullen we alleen weten als we het gaan oefenen, onze weg zoekend vanuit een nieuw paradigma, wetend dat onze gewoontes vergelijkbaar zijn met de diepe uitgesleten karrensporen in het zand.

Wij, als Gaia Collectief, stellen onszelf al sinds 1989 vanuit deze visie de vraag: ‘Hoe vindt de mens zijn veelzijdigheid en dus zichzelf terug in een duurzame leefomgeving?’ In de loop van de jaren hebben duizenden participanten daarin voor kortere of langere tijd een bijdrage geleverd. Onze inzet is om een veelzijdige, duurzame omgeving te vormen. We willen een ‘eiland van de toekomst’ zijn voor de bewust-levende mens, met onder andere groentetuinen en een boerderij, biologisch vegetarische maaltijden en een vakantieverblijf met vele activiteiten, waaronder het Eigentijds Festival. Zie ook www.ecolonie.eu

Er is een tweede reden waarom wij deze week voor Oosterse Levenskunst willen organiseren. Wij denken dat de Oosterse Levenskunst, en vooral haar oorspronkelijke wijsheden, van alle tijden (denk aan Krishnamurti, Confucius, Boeddha, Lao Tse, etc) dienstbaar kunnen zijn bij het ontwikkelen van een andere levenshouding, die noodzakelijk is om te komen tot een duurzame samenleving. We zullen daarbij moeten afrekenen met veel ‘frivoliteiten’, hierboven de diepe karrensporen genoemd. Dat is geen gemakkelijke opgave.

Daarmee komen we op het derde argument waarom we deze week organiseren. In tegenstelling tot wat er de laatste tientallen jaren de praktijk is geworden, nadat het Westen aan de haal is gegaan met het oorspronkelijke Oosterse gedachtegoed, en het ik-gericht heeft gemaakt, heeft de Oosterse filosofie een heel andere boodschap. De drie filosofische hoofd stromingen van

het Oosten, het Indiase, Japanse en Chinese denken, zijn juist met elkaar verbonden door hun praktische inslag. Ethische en sociaal maatschappelijke kwesties vormen dan ook de belangrijke onderdelen van de Oosterse filosofie. Daarin is aandacht voor het eigen innerlijk juist bedoeld om je open te kunnen stellen voor medemens en wereld. Het begrip ‘loslaten’ betekent dan ook niet dat je van alle aardse beslommeringen bent bevrijd. Integendeel: het gaat om het loskomen van zelfgerichtheid waardoor de mens zich om de ander en zijn leefomgeving kan bekommeren. Navelstaren is er niet bij. Je zou dan ook kunnen zeggen dat de westerse filosoof vriend van de wijsheid is en de oosterse filosoof wijsheid zoekt om de praktijk van het leven te verbeteren. En deze essentie sluit aan bij onze omschrijving van het samengestelde begrip EcoZeN; werken aan jezelf en de aarde voor een betere toekomst.

Bovenstaande verklaart mogelijk ook waarom de betrokkenheid van yogabeoefenaars bij het wel en wee van Ecolonie opvallend groot is, omdat zij in hun levenshouding bovenstaande oorspronkelijke denkstroming min of meer vertegenwoordigen.

Maar we willen daarin nog een stapje verder gaan in ons onderzoek, met als uitgangspunt de vraag; Welke eigenschappen en vaardigheden, c.q. basishouding en inzicht, heeft de mens nodig om een scheppende bijdrage te leveren aan de vormgeving van een wereld/samenleving die in alle opzichten (sociaal, economisch etc.) duurzaam is? En dus bijdraagt aan een nieuw ‘klimaatregime’. We hebben ontdekt dat het hebben van een commitment een zeer belangrijke eigenschap en/of basishouding is, om dit te bereiken. Het is de bereidheid tot volhouden, volhouden en nog eens volhouden. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Voor yogabeoefenaars is dat gesneden koek. In de samenleving vinden we die basishouding echter nauwelijks terug. Dit commitment dient gebaseerd te zijn op een religieuze geest (niet godsdienstig of kerkelijk bedoeld) ‘die explosief, creatief en scheppend is; zij is de enige geest die volledig het hoofd kan bieden aan de huidige uitdaging, aan alle uitdagingen ten allen tijd.’ (uit biografie van J. Krishnamurti).
Het lijkt ons een prachtige uitdaging om vanuit bovenstaande uitgangspunten en bewustzijn een EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst te organiseren om op deze wijze een nieuw concept neer te zetten. Een concept dat bijdraagt aan een wereld waarin de mensen weer kunnen en willen landen, waar spiritualiteit weer betekent ‘leven in de Werkelijkheid’.

Januari 2021

Voorwaarden deelname medewerkers EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst

Voor de opzet en organisatie van deze eerste EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst op ECOlonie maken we graag gebruik van de jarenlange ervaringen in het organiseren van het Eigentijds Festival. De week zal in grote lijnen dan ook volgens eenzelfde ritme verlopen, zie www.eigentijdsfestival.nl. Al zal er zeker ruimte zijn voor aanpassingen, nodig om de visie en werkwijze van deze EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst goed tot haar recht te laten komen. Ook voor de vergoedingenstructuur van meewerkende docenten en assistenten kijken we naar aanpak van het festival. Een medewerker is voor ons iemand die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van een activiteit (workshop, lezing e.d.). Daarnaast kennen we de functie van assistent-medewerker, afgekort assistent.

Vergoeding medewerkers
We geven indirecte vergoedingen voor de verblijfskosten en de maaltijden en directe voor de reiskosten. Daarnaast geven we een vergoeding per ‘werkeenheid.’ Een werkeenheid is een activiteit (workshop, lezing, wandeling e.d.) van ongeveer minimaal twee uur en maximaal 3 uur. Verricht je een activiteit die minder tijd vergt dan twee uur dan kun je dit een werkeenheid noemen als je deze vaker geeft en de gezamenlijke duur ervan ligt tussen de 2 en 3 uren.
Al sinds 2018 hebben we bij de berekening van de verblijfskosten en de maaltijden (de indirecte vergoeding) de waarde bepaald die geldt voor deelnemers.

A. De basisvergoeding
Bij het geven van 4 werkeenheden ontvang je:

 • gratis verblijf voor 7 nachten. Waarde € 45 (tent) en € 85 (camper/caravan): gemiddelde € 65*,
  voor een verblijf in een bed op een kamer betaal je € 150;
 • reiskosten (voor benzine/diesel, dus niet per km) € 150, - (indien je met eigen vervoer komt);
 • maaltijden: een FVC (Festival Voordeel Combinatie = alle maaltijden) ter waarde van € 195*;
  per gegeven werkeenheid: € 30.
  Je ontvangt dus direct en indirect een vergoeding ter waarde van totaal € 510 als je
   4 werkeenheden actief bent.
 • Daarnaast krijg je een half jaar lang een uitgebreide vermelding van je profiel en aan te bieden werkzaamheden op onze website. Gemiddeld bezoeken (van 1 januari tot 1 augustus) bijna 20.000 bezoekers onze website, zij hebben dan met name naar het programma gekeken.

* Gebaseerd op de Ecolonie EF deelnemersprijzen van 2018.

 
B. Meer dan 4 werkeenheden 
Bij het geven van meer dan 4 werkeenheden, genoemd bij de basisvergoeding, ontvang je naast de bovenstaande vergoeding zoals bij A genoemd voor iedere werkeenheid boven deze vier: € 45,- per werkeenheid, met een maximum van 4 extra werkeenheden. Wil je meer dan deze in totaal 8 werkeenheden geven dan bepalen we in overleg de eventuele extra vergoeding.
 

C. Minder dan 4 werkeenheden
Worden er minder dan 4 werkeenheden gegeven dan wordt er in overleg een vergoedingsafspraak gemaakt.

Vergoeding assistenten van medewerkers
Voor een eerste assistent die altijd actief meehelpt met de medewerker (zie definitie) gelden de volgende tegemoetkomingen:

 • gratis verblijfplaats (tent of camper/caravan) en een FVC (=alle maaltijden), voor een verblijf in
 • een bed op een kamer betaal je €150;
 • geen reiskosten (er van uitgaande dat deze meerijdt met de medewerker);
 • vergoedingen voor een tweede en derde assistent of meer worden in overleg bepaald;
 • voor speciale situaties kunnen in overleg vergoedingen bepaald worden.

Parttime medewerking
Hoewel wij het zeer op prijs stellen vanuit onze visie dat medewerkers de hele week aanwezig zijn kunnen we ons voorstellen dat er bepaalde omstandigheden zijn die dit niet mogelijk maken. Indien dit ook voor jou geldt overleg dan met ons wat de mogelijkheden zijn om parttime je medewerking te verlenen.

Verdere voorwaarden

 • De organisatie van de EcoZeN week behoudt zich het recht voor om uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het festival de deelname van de workshopleider te annuleren indien uit de inschrijving van de deelnemers blijkt dat er onvoldoende belangstelling is voor de betreffende workshop(s).
 • De medewerker werkt voor eigen risico. De organisatie – Association Ecolonie – erkent geen aansprakelijkheid voor eventuele schade tijdens het vervoer naar Ecolonie of het werken op het festivalterrein. Uitgezonderd natuurlijk als blijkt dat eventuele schade onomstotelijk door de nalatigheid van Association Ecolonie is veroorzaakt.
 • Als medewerker sta je volledig achter de uitgangspunten en doelstelling van deze EcoZeN week.
 • Met ingang van januari 2020 mag er op alle terreinen van Ecolonie niet meer gerookt worden, dit geldt ook voor medewerkers tijdens de EcoZeN week.