La Forge Neuve is een mystieke plek in het hart van de prachtige vallei van de Ourche, op enkele kilometers stroomafwaarts van ECOlonie. Een locatie met een lange geschiedenis waar wij sinds de aankoop in 2000 stap voor stap vol overgave en geduld vorm aan hebben gegeven, wetend dat er een moment zou komen dat deze plek haar helende energie ten volle prijs zou geven. Dat moment bleek afgelopen zomer. (Zie ook onze nieuwsbrief van oktober j.l.)

Er bestaat niets in de wereld, dat niet spreekt.
Ieder ding, ieder wezen roept voortdurend haar aard, zijn karakter, haar geheimenis.
Hoe meer het innerlijk zintuig open is, temeer het in staat is de stem van alles te horen.

- Inayat Khan

Een gebied leren kennen vraagt om te luisteren met al onze zintuigen. In een afstemming met ons hart, nodigen we de ongeziene wereld uit om zich kenbaar te maken. Met stille aandacht, voelend kijken en intentioneel denken kunnen we haar ontmoeten en beetje bij beetje haar aard en karakter ontdekken.

In de verkenning van dit gebied zijn we onder anderen heel fysiek bezig geweest met het verwijderen van vele woekeraars, waaronder Japans Duizendknoop, Klimop en Braam. Ook is er flink gesnoeid en gekapt in de opslag van Elzen, waardoor het gebied weer veel beter ontsloten is en er talloze mooie doorkijkjes zijn ontstaan. En er zijn prachtige plekjes gecreëerd die zich uitstekend lenen voor bezinning en bezieling, heling en mystiek.

Zo is het Pad van de Gouden Driehoek gerenoveerd en zijn er inmiddels zo’n zes energetische krachtplekken ontstaan en ontdekt. Naast die Gouden Driehoek, de inmiddels bijna gerestaureerde Kapel en het Basin (met het bijzondere symbool op de bodem met de betekenis: 'De mens kijkt in de spiegel van de ziel', getekend/ontvangen door Suzan Hermenet), zijn dat de Lichtpiramide, de Merkaba en het Bosaltaar.

Naast de flinke fysieke arbeid stemmen we ons ook geregeld intuïtief af op de energie en informatie van het gebied en bovengenoemde krachtplekken. Daarbij onthult ieder van deze energetische Poorten bepaalde kwaliteiten en werd ons voor het gehele terrein de naam Groene Kathedraal gegeven. Tijdens de Great Gathering, een indrukwekkende bijeenkomst van ontmoetingen met vele, vele natuurwezens, van heinde en verre en van allerlei aard en soort, werden ook de nodige verhalen prijsgegeven.

Het komende jaar gaan we door met het verder verkennen van het gebied in een gevoelige afstemming met alles wat zich hier voor doet. Graag nodigen we jou als belangstellende uit om mee te doen aan die ontdekkingsreis. We zullen diverse activiteiten aanbieden om aan dit alles je bijdrage te komen leveren. Voor hen die zich geroepen voelen om op zoek te gaan naar verhalen, oude en nieuwe metaforen voor de mytieke realiteit in de vele dimensies op Forge Neuve. Daarbij hechten we er aan, ook in de traditie van ECOlonie om het ‘midden leeg te laten’. De inkleuring van de vele verhalen zijn slechts voorbeelden van de veelzijdige werkelijkheid die zich hier wil openbaren.

De Groene Kathedraal activiteiten 2021

Werkdagen Fysiek & Meditatief terrein beheer, spirit werk in de Groene Kathedraal
olv. Harmen de Haas en Gerwine Wuring
Een combinatie van terreinonderhoud en werken met de helende krachten van de Groene Kathedraal.

Wandelingen Mystieke, magische verkenningen
olv. Harmen de Haas
Een tocht langs de verschillende mystieke plekken. Waar je zelf gewaar kunt worden hoe deze ‘heilige’ locaties door ons kunnen worden ervaren.

Workshops Mystieke verdieping
olv. Harmen de Haas en Gerwine Wuring
Een of meerdere dagen om te werken met de energieën van de onzichtbare en veelal onbekende werelden. Door middel van meditatie, contemplatie, ceremonie, klank en beweging de werking ondervinden van bijvoorbeeld de Lichtpiramide of de Merkaba. Leren om onze dualiteit te overwinnen en dimensies te verkennen, die ons nieuwe inzichten geven op de realiteit.

pan

Weest stil
en ego zal verdwijnen
zodat licht kan verschijnenSymbool van Pan
Getekend/ontvangen
door Marya Schouten

 

Workshops De Aarde Roept opdat wij Luisteren
olv. Gerwine Wuring
Kom in contact met de wijze levenslessen in de natuur. Waarbij onze eigenwijsheid weerspiegeld wordt en we mogelijk antwoord krijgen op vragen of inzicht in een wereld voorbij het alledaagse.

Zomerweken Stembevrijding
olv Jan-Hendrik Veenkamp
De prachtige setting van de Groene Kathedraal aan twee meertjes, te midden van de bossen leent zich uitstekend voor een verkenning van je stem en alle uitingsvormen daarvan. Jan-hendrik heeft al jaren met zijn klankrijke zomerweken bijgedragen aan de krachtige atmosfeer van dit gebied. Zie voor meer informatie in de agenda.

Mocht je belangstelling hebben of andere ideeën, laat het ons weten via …..
Of kijk in de agenda op onze site voor de actuele stand van zake en data.
En als je je geroepen voelt om zelfstandig een onderzoek te doen naar de wereld achter de fysieke werkelijkheid op Forge Neuve, neem contact met ons op.