Op Ecolonie waken we ervoor om een vergadercultuur te creëren. Dat neemt niet weg dat een overleg af en toe noodzakelijk is en vooral heel wenselijk. Door het jaar heen bespreken we in werkgroepjes regelmatig de dagelijks gang van zaken. Minstens zo belangrijk is het om gezamenlijk de overkoepelende visie helder te houden. Dat is immers de leidraad voor alle andere beslissingen en acties. In onze visie gaan we uit van de veelzijdigheid van de mens en dat willen we op deze plek uitdragen. Om die veelzijdigheid te laten bloeien en groeien kost werk, toewijding en doorzettingsvermogen!

Diversiteit

Ieder najaar komen de bewoners en langdurige participanten samen om het voorgaande jaar te evalueren. Van elk van onze ‘clusters’ schrijft betreffende coördinator een verslag, zodat iedereen inzage heeft in de diverse werkvelden van Ecolonie. Dat zijn er nogal wat! Van de gastenverblijven tot de kippen; van de bakkerij tot de geiten; van Oikos producten tot het bijhouden van de website en zelfs tot compostverwerking. Het is een kleine greep uit het grote en diverse aanbod dat we op Ecolonie draaiend houden.

Hoe heeft iedereen afgelopen jaar ervaren? Wat zijn de resultaten? Wat ging er goed, wat was minder geslaagd? Waar zaten de knelpunten? Wat zijn de wensen en plannen voor de toekomst? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens de algemene evaluaties waarin iedereen zijn/haar zegje kan doen. De bijeenkomsten zijn informatief en het is voor alle betrokkenen prettig om op deze manier inzichtelijk te krijgen hoe iedereen een steentje bijdraagt aan het geheel en hoe alles met elkaar verbonden is.

Enkele conclusies

Om je een klein idee te geven van wat voor soort beslissingen er worden genomen tijdens de evaluaties, volgt hieronder een korte opsomming van overeengekomen besluiten en actiepunten. Let wel, het gaat hier slechts om enkele voorbeelden. Het zou veel te ver voeren om op deze plek alle conclusies neer te zetten.

De kruidentuin: Onze wens is om van de kruidentuin nog meer een belevingstuin te maken. Het ontwerpen en maken van aantrekkelijke borden aan het begin van de tuin, met duidelijke uitleg in symbolen, is een voorbeeld op welke wijze die wens vorm kan krijgen.

De kippen: We houden ons kippenaantal bij een maximum van honderd kippen. We hebben geen behoefte aan grootschaligheid en laten het idee los om tweehonderd kippen te houden. Idealiter willen we een persoon aantrekken die zich buigt over het zelf telen van ons eigen kippenvoer. Dit is weer een aparte tak van sport die we hier nog niet beoefenen! 

Compost en droogtoiletten: We willen de juiste planten aanschaffen, met de geschikte soort wortels, voor één filter van het rietfiltersysteem. Hiermee gaan we experimenteren om uit te zoeken of het daadwerkelijk positief werkt op de duurzaamheid van het systeem.

We willen overgaan naar een ander en uitgebreider droogtoiletsysteem. Dit is een ander, nieuw woord voor wat we eerder (en soms nog) een composttoilet noemen. Het nieuwe, nog te realiseren systeem is goed uitgedacht en uitgewerkt door een van onze participanten. Dit jaar kunnen we starten met een tussenfase die de overgang van het huidige naar het wenselijke systeem overbrugt. Belangrijk hierin is goede voorlichting naar de gasten van Ecolonie. We willen het bewustzijn vergroten waardoor gasten anders tegen de droogtoiletten gaan aankijken en hun eventuele weerstand (velen gebruikten het overigens al) verliezen. Ook komen er meer droogtoiletten bij op de camping.

Tweedehands kledingwinkel: Afgelopen zomer is er spontaan een focus komen te liggen op de verkoop van tweedehands kinderkleding. Dit was redelijk succesvol, en de ervaring leert dat er een behoefte is aan een luchtige manier van voorlichting over de kledingindustrie. Daarmee bereik je meer mensen en heb je kans werkelijk hun koopgedrag te veranderen. Hiervoor gaan we diverse sociale media kanalen aanboren.

Keuken: We bieden vanaf nu geen veganistisch dieet meer aan. Onze keuken is vegetarisch en daarnaast bieden we een dieetmaaltijd aan die bestaat uit lactosevrije, suikervrije en tarwevrije ingrediënten.

Zomercollege en aanbod workshops: We willen ons aanbod workshops uitbreiden in diversiteit, onder andere op het gebied van koken (vers), kruidenpluk en –gebruik, yoga, dans en natuur/dieren. Ook willen we vanuit het atelier meer creatieve workshops aanbieden.

Menskracht

Bovenstaande is een kleine greep uit de besluiten en actiepunten die ook voor gasten merkbaar zullen zijn. We gaan ons best doen al onze ambities en wensen komend jaar te realiseren middels werk, toewijding en doorzettingsvermogen. Dat is echter alleen mogelijk met de juiste en voldoende menskracht. Het een kan immers niet bestaan zonder het andere. Heb je zin gekregen om met ons mee te doen? Meld je gerust aan als tijdelijk participant of workshopleider. 2020, we komen eraan!