Je leven over een andere boeg gooien

Tijdelijk meewerken op Ecolonie kent een andere motivatie (die beschrijven we ook op onze website onder meewerken) dan wanneer je de vraag onderzoekt of je je leven over een andere boeg wilt gooien. Gelet op de opstapeling van diverse crisissen in onze samenleving is er alle aanleiding om jezelf die vraag te stellen. Weet dat Ecolonie de ideale plek is om die vraag in de praktijk te onderzoeken. Een paar maanden meewerken en gesprekken voeren over dit onderwerp kan bij ons, zonder dat je je meteen vastlegt voor de toekomst. Ervaren wat het is om los te komen van je vertrouwde omgeving en je oude gewoontes. Graag helpen we je bij dat proces.
Wil je hierover van gedachten wisselen neem dan contact op met henkjan@ecolonie.eu

Het zijn Hans Kortweg, Hanneke Korteweg-Frankhuisen en Jaap Voigt die al in 1990 (!) de grote crisis waar wij nu in zitten, onderkenden en in hun prachtige boek ‘De Grote Sprong’ op pagina 10 schreven: 

‘Het ziet er naar uit dat wij de huidige crisis op wereldniveau uitsluitend door kunnen komen indien wij als mensheid bereid zijn afscheid te nemen van onze oude manier van denken en handelen. De huidige wereldproblemen zijn niet meer fragmentarisch op te lossen. Structurele oplossingen kunnen slechts gerealiseerd worden als wij bereid zijn onze levenshouding te veranderen. De wereld is nu het scheepje waarin wij aan de elementen zijn overgeleverd. De vraag waar wij als mensheid voor gesteld zijn is de aloude vraag aan de inwijdeling: geef je het beste en richt je je op datgene wat groter is dan eigenbelang of weiger je?‘

Ecolonie is bij uitstek de plek waar je kunt landen als je de grote sprong wenst te maken. Een oefenplek waar je door haar veelzijdigheid nog alle kanten opkunt. Een plek waar er alle begrip is voor je misschien pijnlijke transformatieproces; want dat is het als je er voor kiest afscheid te nemen van je oude manier van denken en handelen. 

En tegelijkertijd zet je een punt op de horizon. Weet je waar je naar toe wilt: een ambachtelijk leven ergens op het Europese platteland. En dan is ook Ecolonie in dat opzicht uitermate geschikt om je ambachtelijke vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan als geitenboer, kaasmaker, tuinder, receptionist, bakker, bijenhouder, kok, kruiden- en fruitteler, compostmaker, groentenwecker etc etc. Op die wijze kun je oefenen een veelzijdig mens te worden die daardoor beter voorbereid is op een toekomst die meer en meer in het teken zal komen te staan van kleinschaligheid en zelfvoorzienende voedselproductie. 

En dat doe je bij ons niet alleen. Tenslotte, dat wordt nogal eens vergeten, maar bij ons kun je ook oefenen om als individu samen met anderen in een gemeenschap te leven. In de op het individu georiënteerde samenleving is dat niet iets wat vanzelfsprekend is. Kortom, als deze beschrijving voor jou heel herkenbaar is, is het misschien een idee om eens een paar weken met ons te komen kennismaken door mee te werken als participant.