Als startpunt om zelf je gemeenschap te creëren

Steeds vaker krijgen we de vraag voorgelegd of we kunnen adviseren bij het vorm geven van een woon- werkgemeenschap in welke vorm dan ook. Het feit dat wij als een van de weinige gemeenschappen in Europa ons bestaansrecht hebben bewezen, zal de meeste van deze geïnteresseerden niet zijn ontgaan. Wat niet wil zeggen dat we na 32 jaar niet nog steeds de handen vol hebben aan ons eigen ontwikkelingsproces. Wij willen dit jaar graag gehoor geven aan het appèl dat op ons gedaan wordt door de kennis door te geven, die we door schade en schande en hebben opgedaan. Die schade en schande blijkt zeer waardevol te zijn, zo blijkt uit de filosofische beschouwingen van de Franse filosoof Bruno Latour. Zijn inzichten bevestigen onze ervaringen waardoor wij nu met een veel grotere bewustwording en zelfwaardering in staat zijn een nieuwe fase in te gaan. Het doorgeven van onze kennis maakt daar o.a. deel van uit. Onze andere plannen die deel uitmaken van deze nieuwe fase beschrijven wij in onze nieuwsbrieven, vanaf februari 2021.

Visie

De inhoud van deze week is er op gericht om niet alleen een begin van een antwoord te vinden op de bovengenoemde vraag, maar ook op een aantal andere vragen die wij je stellen. En we verwachten vooral, dat jij jezelf die vragen zal stellen, zoals: Waarom wil je landen? Wat is je visie daarop? Hoe ziet je landingsplek er uit? Wil je dat alleen of samen met anderen? Wat wil je er gaan doen? Beschouw je jezelf als een pionier of ondersteun je liever de pionier in zijn streven naar vormgeving?

We willen in deze unieke week onze kennis ‘hoe een gemeenschap c.q. landingsplek vorm te geven’, aan je overdragen. Dat aanbod beschouwen wij niet als vrijblijvende zaak. We bedoelen daarmee dat we zeer gemotiveerde deelnemers (een avant-garde van de toekomst) verwachten, die vooraf al hun huiswerk hebben gemaakt. We leggen de lat hoog, wat betekent dat we uitgaan van de drie-eenheid, Hoofd - Hart - Handen, die als een soort leidraad voor de EcoZeN leefwijze, de Aardbewoner kenmerken. Het hoofd staat symbool voor je bereidheid met verstand van zaken (dus veel kennis opdoen, als een Filosoof van de Toekomst), het hart voor de wijze waarop je met ziel en zaligheid je doelen nastreeft en de handen symboliseren het uitgangspunt dat je als ‘een ambachtsman’ vorm geeft aan je leven. Vind je je zelf ‘te klein’, en is je zelfbeeld niet in overeenstemming met wat wij verwachten, weet dan dat alleen ‘beginnelingen of zachtmoedigen’, zoals wij dat ook nog elke dag zijn, kans maken om de aarde te beërven. 

We stellen daarom een aantal voorwaarden, te weten:

 • dat je minimaal het boekje ‘Waar kunnen we landen’ van Bruno Latour leest. Zie ook de korte impressie van dit boekje in de nieuwsbrief van februari 2021 van Ecolonie. Je schaft zelf dit boekje aan. (ISBN: 978-94-90334-25-3)
 • dat je ons essay uit 2011 ‘Ecolonie/Forge Neuve in de toekomst’ leest. Dit essay van 90 blz. bevat alle praktische informatie die je nodig hebt, samen met het bovengenoemde boekje, om je een beeld te vormen van wat je te wachten staat als je samen met anderen een landingsplek wilt vormgeven. Die voldoet aan de criteria zoals omschreven in de brief aan Latour, maar ook zoals hij dat zelf verwoordt: een Gaia Collectief dat veelzijdig is en open naar de wereld. We sturen je dit essay per mail toe op het moment dat je je hebt opgegeven voor deze week.

 

Programma

 • Zaterdag: aankomstdag – avondmaaltijd – korte rondleiding over het terrein
 • Zondag:
  • ’s ochtends 10.00 – 12.00 uur: kennismaking, waarbij we je de vraag stellen wat je motivatie is om deze week mee te maken, waarbij ook een korte beschrijving van je achtergrond aan de orde komt.
  • ’s Middags 14.00 – 16.00 uur: Inleiding (actieve workshop) in de Kunst van het Creëren door Henkjan de Blaauw (gebaseerd op het boek ‘De weg van de minste weerstand’ van Robert Fritz.).
 • Maandag:
  • ’s ochtends 10.00 – 12.00 uur: deze ochtend komen de vragen aan de orde die jij voor jezelf hebt geformuleerd n.a.v. het lezen van het bovengenoemde boekje van Latour. We gaan daarover in gesprek.
  • ’s middags 14.00 – 16.00 uur: we gaan aan het werk in onze gemeenschap, in de tuinen, keuken etc. Je ontmoet daar bewoners en/of participanten, waar je al werkend je vragen aan kunt stellen.
 • Dinsdag:
  • ’s ochtends 10.00 – 12.00 uur: we bespreken de vragen die er zijn n.a.v. het lezen van de essay ‘Ecolonie – Forge Neuve in de toekomst.’. We gaan daarover in gesprek.
  • ‘s middags 14.00 – 16.00 uur. Op zondagmiddag heb je in de workshop een opdracht meegekregen om uit te werken. We bespreken met elkaar de uitkomsten van die opdrachten. Mocht je daartoe gelegenheid hebben: het lezen van het boek ‘De weg van de minste weerstand’ van Robert Fritz helpt je om inzicht te krijgen in de ‘wetten van creatie’. Die inzichten zullen van pas komen als je daadwerkelijk aan de slag gaat om jouw landingsplek vorm te gaan geven.
 • Woensdag:
  • ‘ochtends 10.00 – 12.00 uur: we diepen een aantal thema’s uit die de afgelopen dagen aan de orde zijn geweest, maar meer aandacht nodig hebben.
  • ’s middags: een vrije middag om je eigen gang te gaan.
 • Donderdag:
  • ’s ochtends 10.00 – 12.00 uur: bespreken van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Ecolonie, met de daarbij behorende uitleg. Aan de orde komt de juridische structuur van een woon- werkgemeenschap.
  • ’s middags 14.00 – 16.00 uur:wij vertellen wat we in de loop der jaren het moeilijkste hebben gevonden, tot op de dag van vandaag, aan de vormgeving van onze gemeenschap / ons collectief. Evaluatie van de week en eventueel maken van plannen voor een vervolg.
 • Vrijdag: Vertrekdag

Financiële bijdrage voor deze week

Studenten en degenen die een uitkering hebben dan wel het minimumloon betalen: € 350,- inclusief verblijfskosten in je eigen tent en de maaltijden (ontbijt, lunch, warme maaltijd)

Anderen betalen € 500, - inclusief verblijfskosten in je eigen tent en de maaltijden (ontbijt, lunch, warme maaltijd). Er worden extra kosten berekend als je een bed op een kamer wenst, dan wel een andere voorziening bij ons wilt huren (huurtent, gîte).

Ervaringen van deelnemers aan de eerste Kennis en Inspiratieweek


Docenten

Henkjan de Blaauw (1946) woont sinds 1998 op Ecolonie. Hij is de architect van het huidige concept Ecolonie. Als trainer in de Kunst van het Creëren kan hij op een heldere manier uitleggen op welke wijze je die kunst kunt toepassen waar het gaat om het creëren van een nieuwe woon- werkgemeenschap. Hij is gepokt en gemazeld in alle facetten van dat proces.

Johan Hoeijmakers (1974) woont sinds 2003 op Ecolonie. Hij is door zijn functie als voorzitter volledig thuis in alle praktische, financiële en juridische facetten van de vereniging Ecolonie. Een uitleg van de statuten en huishoudelijk reglement zijn hem volledig toevertrouwd en hij weet vooral ook duidelijk te maken, waarom die regels van groot belang zijn voor het slagen van het vormen van een gemeenschap.

Meer informatie en inschrijven

Wanneer:
Van 28 mei tot 3 juni 2022

De inschrijving is gesloten

Prijs:

€ 500 inclusief volpension en verblijf in tent
€ 350 inclusief volpension en verblijf in tent voor studenten en degenen die het minimumloon ontvangen.

Voor verblijf op een kamer of andere accommodatie worden extra kosten berekend.

Aankomst: zaterdag 28 mei 2022

Vertrek: vrijdag 3 juni 2022

Forge Neuve

Op alle reserveringen zijn onze boekings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verblijfskosten (tenzij anders aangegeven). De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.