Door: Silvia Prins

Een prikkelende en ervaringsgerichte week op het heerlijke domein van Ecolonie. Een zomerse week om weer dichter bij jezelf te komen en je innerlijke kompas te kalibreren. Een kans om nieuwe keuzes te maken, zodat je authentieker, moediger en flexibeler in relaties en in de wereld kunt staan. Want de wereld heeft veerkrachtige mensen nodig.

Wat komt er in deze cursusweek aan bod?

Tijdens de 5 ochtenden verdiep je het contact met jezelf, waardoor je toegang krijgt tot de wijsheid van je hoofd, hart en lichaam. Je leert hoe je jezelf kunt reguleren, zodat je bewuster kunt handelen in situaties of relaties die je uitdagen.

Je onderzoekt hoe je in het leven wil staan vanuit waarden die nu belangrijk voor je zijn. Je kiest welke persoonlijke kwaliteiten passen bij hoe je met anderen wil omgaan. We spelen met contact en gezonde afgrenzing, zodat je bij jezelf kunt blijven én tegelijk de verbinding met de ander kunt verdiepen.

We stoeien met onze stem laten horen en omgaan met weerwerk. We spreken vanuit kracht in plaats van overtuiging en macht. Hoe stevig en veerkrachtig blijven staan wanneer iets echt belangrijk voor je is?

We sluiten onze gezamenlijke reis af met het maken van een bewuste keuze en het formuleren van een geaarde intentie, die we krachtig vormgeven en delen met elkaar.

 

Deze week is iets voor jou als je

· Tijd wil maken om je te herbronnen bij de start van de zomer

· Bereid bent om te onderzoeken hoe je nog bewuster met jezelf en met anderen kunt omgaan

· Je innerlijke kompas wil bijstellen, zodat je opnieuw kunt kiezen voor wat echt wezenlijk is

· Een bijdrage wil leveren aan de wereld om je heen vanuit wie je bent

· Moediger wil gaan staan voor wat belangrijk voor je is

· Open staat voor een holistische en creatieve benadering van zelfreflectie en collectief delen en groeien

Manier van werken

In de cursus creëren we een veilige en speelse ruimte om samen op onderzoek te gaan. Onze groep is een laboratorium voor je persoonlijke ontdekkingsproces.

We gaan vanuit een holistische visie experimenteren met hoe we bewuster kunnen omgaan met relaties en situaties. We spreken hiervoor zowel onze cognitieve, emotionele als somatische intelligentie aan. We zetten kleine stappen naar veerkrachtig persoonlijk leiderschap. De nadruk ligt op de belichaamde aspecten van kwaliteiten als empathie, nieuwsgierigheid, moed, duidelijkheid of flexibiliteit.

De week bestaat uit een gevarieerde mix van korte introducties, experimenten in duo of kleine groepjes, beweging, visualisaties, gebruik van de natuur van de plek, feedback, individuele reflectie en delen met elkaar.

Je krijgt een stevige aanzet mee om daarna zelf aan de slag te gaan met persoonlijke praktijken die je ondersteunen om steeds vrijer, soepeler, rustiger en moediger te bewegen in relaties en in de wereld om je heen. De cursus is ervaringsgericht en actief. Trek zeker gemakkelijke kledij aan! Je krijgt achteraf een beknopte hand-out mee.

Verder is een vast onderdeel van het programma om een lezing over Ecolonie bij te wonen en een middag mee te werken. Zo kom je op een hele andere manier in contact met de bewoners en participanten van Ecolonie en hun visie op het ecologisch leven.

 


Silvia Prins

Mijn visie op relaties en persoonlijk leiderschap kreeg vooral vorm tijdens mijn opleiding Gestalttherapie. Dit is een lichaamsgerichte manier om het contact met jezelf en met anderen te versterken. Het ervaren wat je hier-en-nu nodig hebt en hoe je dit in verbinding kunt brengen, is een belangrijke stap in het bewuster omgaan met relaties. Contact met jezelf, afstemmen op de ander, je plek durven innemen, vrij kiezen vanuit bewustzijn, vanuit kracht opkomen voor wat belangrijk is, gezond afgrenzen en respectvol met de noden van anderen omgaan: het zijn een paar elementen die vooropstaan in de Gestaltbenadering.

Daarnaast heb ik me de laatste jaren uitgebreid verdiept in de somatische en neurologische aspecten van relaties, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ook yoga, vooral ‘yoga off the mat’ inspireert me in mijn werk met mensen.

Ik ben aanwezig met alles wat ik in huis heb: 30 jaar ervaring in organisaties als teamcoach, groepsmediator en opleider. Ook mijn werk als Gestalttherapeut en -coach, met een specifieke interesse in de somatisch aspecten van persoonlijke ontwikkeling, is een belangrijk bron van inspiratie. Daarnaast zet ik ook mijn levenservaring en het moeder zijn van drie kinderen in.

Meer informatie en inschrijven

Wanneer:
In de week van 1 tot 8 juli 2023

Prijs:
€ 250,00 exclusief verblijfskosten

De inschrijving is gesloten

Cursusdagen: maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli van 9.00 tot 12.30 uur. Dinsdag 14-16 uur meewerken, 16.30 uur lezing Ecolonie

De overige middagen ben je vrij en kan je bijvoorbeeld genieten van een wandeling, lezen of een uitstapje maken in de omgeving.