Onderstaande tekst stond in onze nieuwsbrief van Mei 2020.

Hierin kondigde we de Great Gathering aan.

Het neerzetten van een enorm krachtig energieveld

De lezer zal zeer verbaasd zijn dat wij in deze coronatijd met al zijn beperkingen inzake samenscholingen een mededeling plaatsen met betrekking tot ‘de grote bijeenkomst.’ We zouden zeggen: lees en verwonder je. Eenieder die ons op de voet volgt en weet heeft van onze geïntegreerde visie waarin o.a. mystiek of zoals je wilt spiritualiteit, een inclusieve rol speelt, zal niet verbaasd zijn over het volgende.

Op 23 februari jl. (nog voor de coronacrisis!) schreef een van onze gasten Ewout (mysticus) ons een mail n.a.v. onze februarinieuwsbrief, met de volgende strekking:

‘Ik ben geraakt door jullie oproep [in nieuwsbrief red.]. De toon vooral, de urgentie erachter. Ik wil jullie laten weten dat er komende zomer een soort bijeenkomst zal plaatsvinden op Ecolonie van natuurwezens uit heel Europa. Zij geven mij door dat ze zeer bezorgd zijn over de toekomst van de Aarde, dat ook hun thuis is. Die bijeenkomst hebben jullie opgeroepen.’

 Later kregen we via een van de bewoners dezelfde soort informatie, waarin onder andere gezegd werd:

‘Het is in ons aller belang nu dat zij, de (voor de meeste mensen) niet zichtbaren, gehoord en gezien worden. En daarin willen we jullie vragen om een bijdrage te leveren binnen jullie grenzen en vermogens. Jullie zijn daarin onmisbaar. Jullie hebben al eerder Waddenlicht in het Leven geroepen en daar belangrijke initiërende energieën geactiveerd, ook met Stonehenge en de Kapel van hier op Forge Neuve. Wat ons als verzamelde Natuurwezens, elementwezens en engelen betreft, gaan we samen met jullie daarmee verder. Normaal is er alle tijd, maar in deze belangrijke periode van de Covid 19 crisis zijn er ongekende mogelijkheden om de mensen wederom te wijzen op ons bestaan en de belangrijkheid van onze aanwezigheid en samenwerking met iedereen op deze Aarde, mensen en wij als geheel. Laten we dit geweldige Momentum aangrijpen om met elkaar een enorm krachtig energieveld neer te zetten die een Onvoorwaardelijk krachtige intentie en impuls kan geven aan de grote Omwenteling die gaande is in de ontwikkeling van de Mensheid. Ongezien en Ongemerkt zal dit zeer krachtige Veld iedereen beïnvloeden die er in is, woont werkt en leeft en nog ver daar buiten. Door de evenwijdige krachtsdriehoek Schier-Glastenbury-Ecolonie (Forge Neuve) als 3-dimensionale piramide te projecteren en verder te verbeelden, zal de Kosmische component in het Krachtenveld komen. Samen met de Oeroude Goddelijke bron in het Wezen van Ecolonie op dit terrein, zal er een Krachtenveld ontstaan die zijn weerga in de Moderne Tijd niet kent. Daarmee kunnen en mogen we, met ieders eigen zuivere intenties, de Weg openen voor het eerdergenoemde Lourdes effect van deze plek. Daarmee wordt de weg geopend voor ieder van ons, om de lang verkondigde Helende krachten en Reinigende Krachten te ervaren waardoor een Ieder zijn Eigen Bron mag openen en Zijn/Haar Weg mag volgen.’

 Wij bezinnen ons nu met een kleine groep op welke wijze wij komende zomer vorm kunnen geven aan de oproep van de natuurwezens, opdat zij zich gezien en ondersteund weten en wij wederkerig van hen kunnen leren. De bijeenkomst van de natuurwezens komende zomer zien we als een voortzetting (zoals genoemd in het bovenstaande verhaal) van een soortgelijke bijeenkomst die we in 2009 organiseerden op Schiermonnikoog onder de naam Waddenlicht.

Deze beweging van de natuurwezens en de daaraan verbonden oproep komt niet voor niets in dit corona-tijdperk. Het zal ons helpen een nieuw holistisch paradigma vorm te geven. Twintig jaar geleden benoemden wij dat reeds in onze visie. Maar wat is twintig jaar in de eeuwigheid. In een volgende nieuwsbrief laten wij weten op welke wijze wij denken vorm te geven aan de oproep van de natuurwezens. Overigens, en dat is de knipoog, de overheid heeft nergens aangegeven dat natuurwezens ook anderhalve meter afstand moeten houden... kortom ze zijn van harte welkom.

“Langzamerhand werd me toen duidelijk welke doorslaggevende rol de natuurwezens vervullen bij het instandhouden en bezielen van de oeroude ‘landschapstempels’. Met het begrip ‘landschapstempel’ duid ik het onzichtbare netwerk van energie aan dat een landschap de uitdrukking geeft van zijn goddelijke essentie. Ik doel op de geestelijke-psychische dimensie van het landschap, die ik pas heb kunnen begrijpen nadat ik ook het vrouwelijke aspect van de schepping in mijn wereldbeeld een plaats heb kunnen geven.”

 Uit Ontmoeting met natuurwezens – Pogaĉnik – pag. 86

Verdiepen in het onderwerp

Voor wie dit onderwerp helemaal nieuw is hebben we een literatuurlijst samengesteld. Daarin staan veel interessante boeken over het werken met natuurwezens, hoe hen te herkennen, hun eigenschappen, etc.

Inmiddels zullen we in 2022 alweer voor de derde keer een Gathering week organiseren. Omdat we met dit programma doorbouwen aan de ervaringen van voorgaande jaren, plaatsen we hieronder voor wie dit interessant vindt, de uitnodiging van 2021.

Gathering 2021

Hernieuwd contact – Verweven leven

Hernieuwd contact

In de zomer van 2020 hebben we gehoor gegeven aan de oproep van natuurwezens – in die weken massaal aanwezig in de Groene Kathedraal op Forge Neuve – om gezien en gehoord te willen worden. Hun belangrijkste boodschap was dat we rekening met hen moeten houden in ons dagelijks leven. Wij zijn in ons moderne leven de verbinding verloren met de aarde en al onze mede aardbewoners, die ons voorzien van alles wat we nodig hebben.

Voor een omslag in ons doen en laten is inzicht en bewustwording nodig, dat wij niet alles naar onze hand kunnen zetten, dat we deel zijn van een veel omvattend kosmisch web. We moeten loskomen van een paradigma, een denkconstructie en opvattingen over het leven, waarvan we ons niet eens bewust zijn. Helaas laten we ons zelf maar moeilijk overtuigen van deze noodzaak tot verandering. Blijkbaar willen we de werkelijkheid niet zien. De werkelijkheid die staat boven de illusie van de zichtbare realiteit. We dienen radicaal anders te gaan denken en dienstbaar te worden aan het grotere geheel.

Tijdens deze tweede Gathering willen we de beloftes van vorig jaar verder verkennen, ons contact met het bezielde leven om ons heen verder onderzoeken en verdiepen.

Verweven leven

In de kern is ons probleem dat we het contact met de natuur in ons zelf en om ons heen steeds meer kwijt raken. In deze week willen we weer leren ‘luisteren’ naar de boodschappen van de wezens in de natuur. We zullen oefenen met een grondhouding die uitgaat van een bezield verband tussen de verschillende bestaansvormen, inclusief de mens. Je zou ook kunnen zeggen; aardbewoners ontmoeten aardbewoners. We dichten onszelf als mens geen uitzonderingspositie toe en daarmee begeven we ons ook op onbekend terrein. Alles is met alles verweven. En het is een gave van de mens als aardbewoner dat we ervaringen rond subtiele communicatie kunnen delen en in het aandachtsveld van de fysieke werkelijkheid kunnen brengen.

De onzichtbare werelden/sferen/werkelijkheden vragen om afstemming, respect en stilte. Zeg maar een ‘aardse mystiek’ die we in eenvoud willen leven, door samen onze ontvankelijkheid hierin te vergroten. Op Ecolonie leven – je kunt beter zeggen oefenen - we al meer dan 30 jaar volgens deze uitgangspunten en noemen dit de EcoZeN-leefwijze.

We zullen ervaringsgerichte oefeningen doen, ons afstemmen met behulp van klanken, muziek en andere kunstzinnige werkvormen. Om zo ons vermogen te vergroten om, door te schouwen, te kneden, te vormen, te spelen een relatie aan te gaan met deze vaak voor ons onbekende werelden.

Door ons bewust te zijn van deze totale verwevenheid met al het leven om ons heen willen we ons innerlijk kompas herijken om daarmee toegang te verkrijgen tot universele wijsheid.

Aardbewoner

De Franse filosoof Bruno Latour, die vorig jaar voor zijn werk de Spinozaprijs kreeg uitgereikt door Femke Halsema, gebruikt het begrip aardbewoner om ons de vraag voor te leggen: ‘Waar kunnen we landen?’. Een vraag die tot nadenken stemt en ons uitnodigt om in gesprek te gaan over de vraag: ‘Waar wil jij verantwoordelijkheid voor nemen?’ Zo kan bijvoorbeeld ook een plek, waar jij wilt wandelen vragen om verantwoordelijkheid te nemen.

De Gathering wil een inspiratie-, onderzoeks- en oefenruimte bieden, waarin nadrukkelijk ook de verbeelding en creativiteit geprikkeld wordt. Het is een oproep om in contact te zijn en afgestemd te luisteren naar subtiele energieën. En hierover te spreken , dit alles te overdenken en vorm te geven.

We zullen een week lang samen optrekken in de prachtige omgeving van Forge Neuve, waar stilte je hart vervult. Om spelenderwijs te ontdekken wat er in jou leeft en wat er ‘uitgedrukt’ wil worden in de relatie met alle werkelijkheden om je heen. Het zijn de (cultureel ) creatieven, musici, schrijvers, mystici etcetera die in staat zijn ‘out of the box’ te denken en over de grenzen van de rationele raadgever heen te stappen.

Water

Water speelde vorig jaar een centrale rol in deze zomerweek. Dit jaar willen we verkennen hoe we haar kunnen laten ‘spreken’, zonder te streven naar een eindresultaat. Het water van het riviertje de Ourche ik ook feitelijk verbonden met de oceaan. Dit gegeven kan ons stimuleren te ontkomen aan de illusie van grenzen. Het is een fictie om te denken dat het onnodig zou zijn om het water, de rivier een stem te geven in ons dagelijkse leven, handelen en besluitvorming. Als mens kunnen we haar vertegenwoordigen, zodat ze zich verstaanbaar kan maken onder de mensen. En het is ook een vergissing om te denken dat dit kan zonder dat de mens daartoe het water, de Ourche belichaamt en verpersoonlijkt om vervolgens haar stem te legitimeren en daarmee elders te ‘spreken’.

Vraag is dan ook: Hoe kunnen we onze verwevenheid leven dan wel ‘positie’ geven?

Latour noemt deze insteek het ‘Parlement der Dingen’. Hij schrijft daarover in zijn boek onder diezelfde naam, met als subtitel ‘Over Gaia en de representatie van niet-mensen’ (zie literatuur lijst). We willen ons bewustzijn ten aanzien van deze vraag vergroten en ervaringen op doen in dit veld. Wat betekent het (voor jou) als je pretendeert dat alle levensvormen rechten/positie/belang hebben? (Bijvoorbeeld in het gebruik van (beeld-/gevoels-/woord-) taal?) Laten we onszelf en elkaar die vraag stellen en er mee gaan werken en oefenen. 

pan

Het kosmische symbool dat bij deze week hoort is dat van Pan (zie afbeelding). Het symbool is al in 2006 ‘ontvangen’ door een van de bewoners van Ecolonie en is als het ware uit het web van geometrische vormen los gemaakt. Het gaat hierbij om een symbool van uitzonderlijk grote kracht. Het is behulpzaam om de natuur vanuit het hart te leren begrijpen en aan te voelen en de geboden leerstof sneller en op een dieper nivo op te nemen. Het symbool Pan= al = alles, totaliteit. 

Op alle reserveringen zijn onze boekings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verblijfskosten (tenzij anders aangegeven). De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Deze activiteit vindt plaats op Forge Neuve de Groene Kathedraal

De Groene Kathedraal van ECOlonie op Forge Neuve is een werkelijk wonderlijke plek. De energiefrequentie is er buitengewoon hoog. En dat betekent dat in ons werk hier spiritualiteit altijd dichtbij is. Deze inclusieve spiritualiteit, die nauw verweven is met ons bewustzijn betreffende de toestand van Gaia, brengt ons bij een bewustzijn van eenheid van leven.

Lees meer over de groene kathedraal

Alle activiteiten op Forge Neuve de Groene Kathedraal

26 april 2024

De zweethut is een traditionele zuiveringsceremonie. In diep respect en samenwerking met de natuur en haar elementen. Het donker van de hut is als de baarmoeder van moeder aarde, waarin we naakt het dagelijkse leven afleggen, samen de hitte verduren en bidden, om herboren weer terug te keren in het licht.

Lees meer
Van 29 april tot 1 mei 2024

We laten ons inspireren door de stem van de natuur om samen te filosoferen hoe de natuur meer stem zou kunnen krijgen.

Lees meer
Van 29 april tot 1 mei 2024

In wederkerigheid dompelen wij ons onder in de schoonheid van de natuur op Ecolonie, de Wolvenvallei en Forge Neuve.

Lees meer
2 mei 2024

De zweethut is een traditionele zuiveringsceremonie. In diep respect en samenwerking met de natuur en haar elementen. Het donker van de hut is als de baarmoeder van moeder aarde, waarin we naakt het dagelijkse leven afleggen, samen de hitte verduren en bidden, om herboren weer terug te keren in het licht.

Lees meer
pan
Van 20 tot 27 juli 2024

Ontstaan vanuit de luide oproep van Natuurwezens vanuit de hele wereld in 2020, organiseren we voor de vijfde keer de Gathering, een bijeenkomst van zichtbare en niet zichtbare aardbewoners. (planten, dieren, natuurwezens, mensen etc). Die oproep is nog steeds actueel. We staan nog maar aan het begin van een ontwikkeling die nodig is om ons bewustzijn als mens met al onze zintuigen te vergroten en inclusief te maken voor de details van de wereld om ons heen.

Lees meer