De cursussen zijn een onderdeel van het activiteitenaanbod van ECOlonie. We onderscheiden de verdiepende cursussen van de korte zomerworkshops die aangeboden worden op Ecolonie.

De cursusduur bedraagt minimaal vijf dagdelen. Deze vijf dagdelen worden ingedeeld van maandag tot en met vrijdag. Alle cursussen hebben op zondagmiddag of -avond een introductiebijeenkomst. De aankomstdag is op zaterdag (eerder kan ook), dan is er er alle tijd om op zondag te acclimatiseren. De data van de cursusweken corresponderen met deze weekindeling: van zaterdag tot zaterdag.

Deze indeling zorgt ervoor dat er nog genoeg mogelijkheden voor de cursist overblijven om de tijd in te delen naar de wensen die er op dat moment zijn. De cursusprijs wordt steeds per cursus aangegeven en is exclusief de verblijfskosten (camping, kamers of gîte).

Ontmoeten en verdiepen

Wie volop leeft wil volop leren om zich verder te ontwikkelen. Voor veel mensen is een korte workshop, een lezing of een interessant boek een goede aanleiding om zich verder te willen verdiepen in bepaalde onderwerpen en technieken.

Daarom zijn er de curussen van het Zomerprogramma: een zomerse hogeschool op het inspirerende terrein van Ecolonie, om uitgebreid kennis te maken met, of je meer te verdiepen in de meest uiteenlopende onderwerpen.

Zitten twee Zen-monniken aan de rand van het meer en bediscussiëren wat ze waarnemen. Een bootje vaart voorbij, met wapperende vlag.

“De vlag beweegt”, stelt de ene monnik vast.
“De wind beweegt”, spreekt de ander hem tegen.

“De menselijke geest beweegt”, corrigeert uiteindelijk meester Bodhidharma hen beiden.

Veel mensen ervaren hoe de geest in beweging wordt gebracht en vervolgens niet meer te stuiten is in haar verlangen naar meer informatie, meer ervaringen. Zoveel bronnen van wijsheid zijn inmiddels binnen handbereik gekomen dat we kunnen putten uit elke denkbare cultuur en levensvisie om dat te vinden wat werkelijk bij ons past. De ziel hongert naar spiegels om elk aspect, elke kleurschakering van zichzelf in te herkennen en wakker te kussen om zo te worden wie je eigenlijk bent: compleet uniek mens. Waar altijd meer informatie en ervaringen bij kunnen, waar ook altijd voldoende is om ruim van uit te delen aan en te delen met je medemensen.

Tijdens de cursussen van het Zomerprogramma ontmoet je gelijkgestemde zielen en leer je ook op deze manier van en met elkaar.

Leren van en met elkaar

Veel mensen zullen kiezen voor de diepgang en intensiteit van de cursussen, nadat hun belangstelling voor de betreffende werkvormen, technieken en/of inzichten al eerder is gewekt. Noodzakelijk is dat niet: aan alle cursussen kun je meedoen zonder voorkennis over het onderwerp. De deelnemers hebben bovendien vaak zelf al behoorlijk wat ervaring en kennis opgedaan die waardevolle aanvullingen vormen op het aangeboden programma. Zo ontstaat ter plekke een rijk en divers netwerk van alle mogelijke kwaliteiten die iedereen met zich meebrengt.

De docenten en begeleiders van de cursussen bieden over het algemeen jarenlange ervaring en vakkundige begeleiding. De (meestal) vijf dagdelen durende Zomercollegecursussen vereisen wat meer belangstelling voor achtergrond, toepassing, maar ook persoonlijke verwerking van de aangeboden lessen.
De meeste docenten hebben overigens ook een eigen website om alvast af te stemmen op werkwijze en karakteristieke eigenschappen die je kunt verwachten.

Gedragen door de aarde

Heel bewust is gekozen om het de cursussen te laten plaatsvinden in de inspirerende omgeving van Ecolonie. Waar we in Nederland gewend zijn aan volgebouwde ruimte met een overvloed aan geluids- licht- en geurimpulsen is Ecolonie een zee van natuurlijke ruimte. Hier is het gemakkelijk om je te laven aan de natuurkrachten om je heen, om ook de ruimte in jezelf te voelen die het mogelijk maakt om nieuwe ervaringen op te doen en een plek te geven. Met je voeten op de aarde en je hoofd vrij van de dagelijkse zorgen die je in je eigen omgeving bezighouden is het aangenaam leren.