We willen graag nog iets specifieks onder de aandacht brengen. Via de website heb je kennis kunnen nemen dat we niet een gewone vakantieplek zijn, wat o.a. blijkt uit onze visie over en de praktische invulling van het begrip duurzaamheid.

Leefbaarheid

Uit documentaires op televisie blijkt dat er steeds meer zogenoemde mobiele telefoon vrije zones, zogenaamde ‘witte plekken’, worden gecreëerd omwille van de sociale leefbaarheid. Veel mensen stellen dat zeer op prijs. Ecolonie is zo’n witte plek.

Maar dat is niet de enige reden waarom we het gebruik van de mobiele telefoon niet toestaan (behalve in de vliegtuigmodus). Er zijn namelijk steeds meer mensen die last hebben van de straling die versterkt wordt door het gebruik van de telefoon of andere digitale draadloze zenders.

Bij deze vragen we aandacht voor een paar onderwerpen die betrekking hebben op de leefbaarheid op onze terreinen.

Is iets onduidelijk, neem dan zeker even contact met ons op voor verdere uitleg. We hopen van harte dat we kunnen rekenen op ieders medewerking in deze.

Zuiveringssysteem

We verzoeken je dringend om alleen biologisch afbreekbare producten te gebruiken bij de afwas of het douchen. In onze winkel zijn deze producten verkrijgbaar.

Dieet

In toenemende mate zijn er personen die last hebben van bepaalde ingrediënten in het eten. Zoveel mogelijk trachten wij door middel van het aanbieden van een dieet daar rekening mee te houden. Met de receptie overleg je of jij daarvoor in aanmerking kunt komen.

Geluid

Geluid mag geen overlast geven vinden wij. Velen komen nl. bij ons voor hun rust en vandaar de regel om van 23.00 uur tot 07.00 uur geen storende geluiden te maken. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen ‘s avonds na 21.00 uur niet meer zonder begeleiding van een volwassene rondlopen op het terrein.

Roken

Al onze terreinen zijn per 1 januari 2020 rookvrij. Ook e-sigaretten zijn niet toegestaan. Roken in eigen tent of caravan is eveneens niet toegestaan.

Straling

In toenemende mate zijn er mensen die last hebben van wifi straling, of nog beter gezegd, de negatieve uitwerking van digitale draadloze zenders op hun gezondheid. Behalve de mobiele telefoon kunnen dat tegenwoordig ook andere apparaten zijn. Om deze groep mensen ook de gelegenheid te geven om hier te zijn, hebben wij een regel ingesteld om deze apparaten niet te gebruiken. 

Alternatieven

Schrik niet, we hebben gezorgd voor alternatieven. Op ons terrein kun je op de meeste kamers, blokhutten en caravans en in de informatieruimte, als gast of als participant overal via een kabelverbinding leggen met internet. En dat niet alleen: we maken het zelfs mogelijk om gratis te bellen. Wil je toch je mobiele telefoon raadplegen op berichten of toch bellen met je eigen telefoon, ga dan naar onze wifiplek op de parkeerplaats.

Wil je meer informatie vraag dan op de receptie een folder met uitgebreide informatie over dit onderwerp.