Al jarenlang hebben wij de wens om meer zonne-energie te gebruiken door middel van zonnecollectoren en zonnepanelen. Ter verduidelijking: een zonnecollector verwarmt het water voor bijvoorbeeld de boiler en een zonnepaneel levert stroom.

Jaren terug (2015) hebben we zonnecollectoren aangeschaft voor onze boerderij en kaasmakerij. Twee keer per dag spoelen we onze melktafels na het melken met heet water van 80 graden. Ook de kaasmakerij gebruikt per dag het benodigde hete water van dezelfde temperatuur. Samen is dat gemiddeld 700 L per dag! Dit hebben we kunnen realiseren dankzij de bijdragen van velen via EcoFunding.

Daarnaast hebben we al sinds 2003 zonnecollectoren op het gebouw met de keuken en een deel van de gastenkamers. 

Nu lijkt ons het moment gekomen om een volgende stap te zetten en verder te investeren in zonne-energie. We maken daarbij zoals genoemd onderscheid tussen zonnecollectoren en zonnepanelen. In onze plannen geven we een eerste prioriteit aan de collectoren op de andere gebouwen omdat we namelijk nogal veel heet water gebruiken. Dat vraagt op dit moment veel gangbare energie (gas, elektriciteit) Hieronder lees je daar meer over.

Waar hebben wij collectoren nodig?

Op 3 gebouwen op het hoofdterrein. In die gebouwen bevinden zich onder andere een doucheruimte voor de camping (11 douches), appartementen voor bewoners, de winkel en de bakkerij. Daarnaast is er een gebouw met twee woningen voor bewoners en een grote keuken en een ruimte met wasmachines.

Verder willen we op ons terrein Forge Neuve op vier woonhuizen ook zonnecollectoren aanleggen.

De totale aanschafkosten voor het bovenstaande zal ongeveer € 100.000 bedragen en zal een aanzienlijke besparing geven op de gebruikelijke energiekosten. De terugverdientijd wordt geschat op 5 tot 8 jaar.

Welke vergoeding willen wij geven voor het mogen gebruiken van jouw geld?

Bij geld lenen is het gebruikelijk dat er gesproken wordt over het betalen van rente. Wij gebruiken het woord waarde omdat we ook in natura kunnen terugbetalen c.q. uitwisselen. Gelet op de huidige rente vergoedingen die een particulier krijgt voor het spaargeld bij de bank, denken wij aan een rente = vergoeding = waarde van 0 tot 2% per jaar

Die waarde wordt bij voorkeur uitbetaald in natura - bijvoorbeeld de waarde wordt afgetrokken van de kosten voor een verblijf op de terreinen van Ecolonie, in onze winkel of ter besteding in onze webshop - of een combinatie van geld en natura.

Het is aan de geldlener om te bepalen voor welke waarde het geld aan ons geleend wordt en hoe hoog de waarde zal zijn (0 tot max. 2% per jaar).

Duur van de lening

Wij stellen voor om de duur van de lening te bepalen op 5 jaar of 10 jaar Er kan gekozen worden om de waarde ieder jaar te ontvangen dan wel na de afloop van de lening. Wij berekenen geen waarde op waarde.

Contract

Vanzelfsprekend stellen we een contract op waarin het bedrag van de lening en de waarde staat vermeld, alsmede de duur van de lening. Het contract wordt van onze kant ondertekend door het bestuur van de Association Ecolonie. In het contract staat dat het Frans recht er op van toepassing is.

Belangstelling?

Als je bereid bent om ons een lening te verstrekken dan krijgen we graag antwoord van je op de volgende vragen:

  • Welke bedrag wil je aan ons lenen?
  • Op basis van welke waarde wil je dit bedrag aan ons lenen? (hoeveel procent)
  • Op welke wijze wil je deze waarde uitbetaald krijgen? (in geld of in natura of in beide)
  • Wanneer wil je deze waarde uitbetaald krijgen? (ieder jaar of na afloop van de lening)

Mocht je vragen hebben over het bovenstaande dan horen we dat graag. Je kunt ons mailen via ecofunding@ecolonie.eu. Als je liever wilt telefoneren dan kan dat natuurlijk ook. Zet dat verzoek dan in je e-mailbericht met je telefoonnummer.

Vervolg van de procedure

Als geldgever en geldlener gezamenlijk constateren op basis van de antwoorden op de vier vragen dat een overeenkomst opgesteld kan worden, sturen we je deze overeenkomst toe. Als deze getekend is kan het geld gestort worden op ons rekeningnummer van de Triodos Bank in Nederland.

We hopen van harte dat je mee wilt doen. Je bijdrage is zeer welkom.