Al jarenlang hebben wij de wens om zonnecollectoren en zonnepanelen aan te schaffen. Ter verduidelijking: een zonnecollector verwarmt het water voor bijvoorbeeld de boiler en een zonnepaneel levert stroom.

Om twee belangrijke redenen is die wens tot nu toe niet tot uitvoering gebracht. Allereerst waren er andere prioriteiten die om voorrang vroegen, waaronder de realisatie van een goed geoutilleerde kaasmakerij. Ten tweede waren we van mening dat het wachten op de technische innovaties op het gebied van zonne-energie wel eens in ons voordeel zouden kunnen uitpakken.

Nu lijkt ons het moment gekomen om te investeren in zonne-energie. We maken daarbij zoals genoemd onderscheid tussen zonnecollectoren en zonnepanelen. In onze plannen geven we een eerste prioriteit aan de collectoren omdat we namelijk nogal veel heet water gebruiken. Dat vraagt op dit moment veel gangbare energie (gas, elektriciteit) Hieronder lees je daar meer over.

Waar hebben wij collectoren nodig?

  1. Allereerst voor onze boerderij. Twee keer per dag spoelen we onze melktafels na het melken met heet water van 80 gr. Ook de kaasmakerij gebruikt per dag het benodigde hete water van dezelfde temperatuur. Samen is dat gemiddeld 700 L per dag!
  2. Daarnaast hebben we 4 ruimtes met in totaal 20 douches die met name in de zomer gebruikt worden door onze campinggasten. Bij 2 ruimtes (samen 10 douches) gebruiken we al zonnecollectoren. De warmtewisselaar daarvan is echter na 10 jaar defect; dus daar zal een nieuwe voor moeten komen. Voor de overige 15 campingdouches in 2 ruimtes willen we een compleet nieuw systeem aanleggen.
  3. Ten derde zijn er 15 plaatsen op onze terreinen waar door 1 tot 5 personen gedoucht wordt. Op iedere plek is een zonnecollectorsysteem nodig.

De totale aanschafkosten voor het bovenstaande zal ongeveer € 60.000 bedragen en zal een aanzienlijke besparing geven op de gebruikelijke energiekosten. De terugverdien tijd wordt geschat op 5 tot 8 jaar. Van dit bedrag hebben we al € 35.000,- via onze eerste ecofunding actie binnen gekregen, waardoor halverwege maart 2016, het warme water op de boerderij (project 1) grotendeels gevoed wordt door zonne-energie. De andere doelstellingen (2 en 3) moeten nog gerealiseerd worden.

Welke vergoeding willen wij geven voor het mogen gebruiken van jouw geld?

Bij geld lenen is het gebruikelijk dat er gesproken wordt over het betalen van rente. Wij gebruiken het woord waarde omdat we ook in natura kunnen terugbetalen c.q. uitwisselen. Gelet op de huidige rente vergoedingen die een particulier krijgt voor het spaargeld bij de bank, denken wij aan een rente ( = vergoeding = waarde ) van 0 tot 2% per jaar Die rente kan worden betaald in euro’s of in natura (bijvoorbeeld de waarde wordt afgetrokken van de kosten voor een verblijf op de terreinen van Ecolonie) of een combinatie van beide.
Het is aan de geldlener om te bepalen voor welke waarde het geld aan ons geleend wordt en hoe hoog de waarde zal zijn (0 tot max. 2% per jaar).

Duur van de lening

Wij stellen voor om de duur van de lening te bepalen op ongeveer 5 jaar. Er kan gekozen worden om de waarde ieder jaar te ontvangen dan wel na de afloop van de lening. Wij berekenen geen waarde op waarde. We staan open voor eventuele andere voorstellen.

Contract

Vanzelfsprekend stellen we een contract op waarin het bedrag van de lening, de waarde staat vermeld, alsmede de duur van de lening. Het contract wordt van onze kant ondertekend door het bestuur van de Association Ecolonie. In het contract staat dat het Nederlands recht er op van toepassing is.

Belangstelling?

Als je bereid bent om ons een lening te verstrekken dan krijgen we graag antwoord van je op de volgende vragen:

  • Welke bedrag wil je aan ons lenen?
  • Op basis van welke waarde wil je dit bedrag aan ons lenen? (hoeveel procent)
  • Op welke wijze wil je deze waarde uitbetaald krijgen? (in geld of in natura of in beide)
  • Wanneer wil je deze waarde uitbetaald krijgen? (ieder jaar of na afloop van de lening)

Mocht je vragen hebben over het bovenstaande dan horen we dat graag. Je kunt ons via de contactpagina bereiken.

Vervolg van de procedure

Als bovengenoemde feiten (de antwoorden op de 4 vragen) helder zijn en geldgever en geldlener gezamenlijk constateren dat op basis daarvan een overeenkomst opgesteld kan worden, sturen we je deze overeenkomst toe. Als deze getekend is kan het geld gestort worden op ons rekeningnummer van de Triodosbank in Nederland.

We hopen van harte dat je mee wilt doen. Je bijdrage is zeer welkom.