Door: Janina Stopperka

Romaliederen zijn gezongen gevoel: pure levensvreugde, maar ook pijn, rouw, verlangen, woede. Wanneer Roma's zingen is de ruimte gevult met gevoel. De perfectie zit niet in de techniek, maar in de overgave.

Doel van de workshop is het lied te voelen, je over te geven aan het lied. De volle klank ontstaat dan als vanzelf, zonder uitgebreide zangoefeningen. Zangervaring is niet nodig. Ik begeleid alle liedjes op de akkordeon.
We zingen meerstemmige originele Roma-liedjes.


Janina Stopperka

Janina Stopperka

Ik ben Janina Stopperka en heb schoolmuziek en Jazz-zang gestudeerd. In Enschede heb een eigen lespraktijk voor Jazz, Soul en Wereldzang en piano. Mijn uitgangspunt is, dat stem en persoonlijkheid nauw met elkaar verweven zijn. Door je stem te durven laten horen met al haar emoties en klankkleuren, geef je deze emoties en kleuren ook een plaats in je leven.

Website:
www.zangwerkplaats-enschede.nl

Meer informatie

Wanneer:
In de week van 12 tot 19 augustus 2017

Prijs:
€ 12,00 per persoon

Duur:
2 uur

Janina Stopperka