De maan reguleert op de achtergrond, in haar stille dans met het water op Aarde, het ritme van de natuur. En heeft daarmee ook een sterke uitwerking op ons fysieke en emotionele leven. Tijdens volle maan is de energie van de maan op haar krachtigst. Tijd voor bezinning en vieren van het leven.

Elke volle maan biedt ons een gelegenheid om de doorgaande ontwikkeling van ons leven te aanschouwen. Alle cycli der maanseizoenen worden door haar zachte licht beschenen. Haar krachtige energie heeft een reinigende en helende werking, ook op ons lichaam en gevoelsleven.

Een volle maan ceremonie begint met een korte bezinningstekst op het thema van de maan. Daarna roepen we de krachten van de vier elementen en richtingen aan en vragen hulp en aanwezigheid van de spiritwereld. Er volgt een korte meditatie op de essentie van deze maan, waarna we in het zachte licht van de maan een offering brengen aan het vuur of het midden van de cirkel. Telkens brengen we daarin onze eigen ontwikkeling en die van ECOlonie in verbinding met Gaia.

Deelname is gratis en iedereen is welkom. Nadere aankondigingen staan op het prikbord. Voor meer informatie vraag naar Harmen of Gerwine

Data 2023

Zondagavond 5 februari
De ijsmaan, de diepte en zuiverheid

Dinsdagavond 7 maart
De maan van het vroege voorjaar en het ontkiemen

Donderdagavond 6 april
Maan van de lente, de groei

Vrijdagavond 5 mei
is de maan van de vruchtbaarheid, het vogelgezang

Zondagavond 4 juni
Is de bloemenmaan, de kleur in het leven

Zaterdagavond 1 juli
is de maan van de kortste nacht, midzomer

Dinsdagavond 1 augustus,
is de supermaan van overvloed en bestemming

Donderdagavond 31 augustus
is de super blauwe maan van de roos en het onweer

Vrijdagavond 29 september
is de supermaan van de oogst, het loslaten

Zaterdagavond 28 oktober
is de maan van de paddestoelen, de schaduw

Maandagavond 27 november
is de maan van de wijsheid

Woensdagavond 27 december
is de maan van de dood en wedergeboorte


Harmen en Gerwine

Harmen en Gerwine zijn deeltijd participant op ECOlonie vanuit een verlangen bijdrage te leveren aan een grotere beweging in het leven. Ze wonen en werken een deel van het jaar op Forge Neuve. Samen zorgen ze onder andere voor het energetisch beheer van het terrein. Harmen is tevens vuurman, eigentijds sjamaan en terreinbeheerder op Forge Neuve. Gerwine is er Aardevrouw die mensen uitnodigt dichter bij zichzelf en hun eigen natuur te leven. En ze werkt voor Oikos. Daarnaast begeleiden ze samen allerlei ceremonies en rituelen.

Voor meer informatie www.aerda.nl

Meer informatie

Wanneer:

  • 1 juli 2023
  • 1 augustus 2023
  • 31 augustus 2023

Volle maan ceremonies in de zomermaanden

Deze activiteit vindt plaats op Forge Neuve de Groene Kathedraal

De Groene Kathedraal van ECOlonie op Forge Neuve is een werkelijk wonderlijke plek. De energiefrequentie is er buitengewoon hoog. En dat betekent dat in ons werk hier spiritualiteit altijd dichtbij is. Deze inclusieve spiritualiteit, die nauw verweven is met ons bewustzijn betreffende de toestand van Gaia, brengt ons bij een bewustzijn van eenheid van leven.

Lees meer over de groene kathedraal