Wat het Westen van het Oosten kan leren

Waarom deze EcoZeN week

Yoga is in relatief korte tijd enorm populair geworden in een snel veranderende wereld. De vraag is of de enorme diversiteit aan yoga uitingen (houdingen/ technieken) nog voldoende een verbinding hebben met het oorspronkelijke uitgangspunt dat yoga in alle opzichten een levenshouding is. Een levenshouding die zijn wortels vindt in de Oosterse levenskunst. Om tot die genoemde levenshouding te komen beoefent de leerling – hij/zij is daar nooit klaar mee – een diversiteit aan levenskunsten. We noemen ze verderop in deze inleiding.

De huidige wereld heeft in eerste instant/ vooral aandacht voor de uiterlijke vormen. Een kleine groep neemt de moeite om ook de achterliggende filosofieën te doorgronden en te leven. Voor hen vermengen zich nieuwe inzichten met oude wijsheden. Bij die nieuwe inzichten behoort ook het bewustzijn dat die levenshouding niet alleen gericht dient te zijn op geestelijke cq lichamelijke zelfverbetering (wat dit ook moge zijn), maar tegelijkertijd ook gericht is op een duurzame wereldverbetering.

Wij vatten deze wijze van bewustzijnsontwikkeling in een nieuw woord samen: een EcoZeN levenshouding. Het begrip symboliseert in zijn eenvoud de twee-eenheid. Eco staat voor het ecologische principe en ZeN voor een innerlijke levenshouding (Zijn – Tao). We schrijven ZeN met twee hoofdletters om hiermee duidelijk te maken dat het om een begrip gaat met een eigen unieke inhoud, dat uitstijgt boven het bekende begrip zen.De ZeN in EcoZeN betekent dan ook niet een egocentrische beweging van de ‘ik’ die sterk moet worden of verbeterd of verlicht (het tegenovergestelde is ook niet waar), maar kent een veel bredere doelstelling. Dat bredere perspectief kan het beste samengevat worden met de oude grondwijsheid om als mens ‘niet te handelen tegen de aard der dingen in.’

Een leidend principe, dat in steeds dwingender mate op het pad van de mens komt. Niet voor niets gaf het Filosofie Magazine aan een van haar nummers, gewijd aan de Oosterse filosofie, het motto mee: ‘Wat het Westen van het Oosten kan leren.’ Wij plaatsen die zienswijzen en werkvormen in een breder ecologisch perspectief.

Praktisch toegepast associëren we EcoZeN o.a. met de ‘oude’ Oosterse levenskunsten, die in de loop der eeuwen een heel rijk scala aan hedendaagse werkvormen en zienswijzen hebben voortgebracht. Denk daarbij aan Yoga, T’ai Chi, Feng Shui, meditatie, I Tjing, maken van keramiek, thee ceremonieën, Reiki, Shiatsu, etc.

Grote groepen mensen in de Westerse samenleving begrijpen in toenemende mate dat het ontwikkelen van een andere levenshouding noodzakelijk is en dat juist werkvormen en wijsheden uit de Oosterse levensschool daarbij dienstbaar kunnen zijn. Met deze EcoZeN week willen wij aansluiten bij deze ontwikkeling.

 

"The whole man must move at once"