De week waarin je leert luisteren naar de stem die je roept!

- Wat het Westen van het Oosten kan leren -

Grote groepen mensen in de Westerse samenleving begrijpen in toenemende mate dat het ontwikkelen van een andere levenshouding noodzakelijk is om te komen tot een duurzame samenleving en dat juist werkvormen en wijsheden uit de Oosterse levensschool daarbij dienstbaar kunnen zijn. Met deze EcoZeN week willen wij aansluiten bij deze ontwikkeling.

Waarom deze EcoZeN week

Niemand hoeven we meer uit te leggen dat we in deze wereld, die heel klein is geworden, voor zeer grote uitdagingen staan. De belangrijke vraag is op welke wijze kunnen we als individu daar een rol in gaan spelen, vanuit de gedachte dat elk zaadje ertoe doet; kan uitgroeien tot een grote plant of boom. Voor iedereen zal dat verschillend zijn, afhankelijk van aanleg, talenten, achtergrond, intelligentie etc. Wij, als ecodorp Ecolonie, stellen al sinds 1989 vanuit onze visie onszelf de vraag: ‘Hoe vindt de mens zijn veelzijdigheid en dus zichzelf terug in een duurzame leefomgeving.’ Die vraag is in het algemeen niet eenvoudig te beantwoorden en zeker niet in abstracte bewoordingen. Daarom hebben wij 30 jaar geleden besloten om de vertraagde tijd te omarmen en stap voor stap de richting uit te gaan die we wenselijk vinden, om op die wijze tastbare, wenselijke resultaten te behalen. Want alleen door die wijze van werken, als het woord daad wordt, gebruik makend van de scheppende energie, wordt het doel bereikt. Wij noemen deze wijze van werken de EcoZeN leef/werkwijze.

Samengevat: EcoZeN is werken aan jezelf en de aarde voor een betere toekomst.

Na dertig jaar een experimenteer- c.q. pioniersplek te zijn, waar in de loop van de jaren duizenden participanten hun bijdrage voor kortere of langere tijd hebben geleverd en dat overigens nog steeds doen, durven wij op basis hiervan langzamerhand wel conclusies te trekken. Vooral waar het gaat om het antwoord op de vraag: welke eigenschappen en vaardigheden c.q. basishouding en inzicht heeft de mens nodig om een scheppende bijdrage te leveren aan de vormgeving van een wereld/ samenleving die in alle opzichten (sociaal, economisch etc.) duurzaam is? Op Ecolonie noemen wij dit ‘het Duurzame Midden’. Die vormgeving bestaat uit het realiseren van concrete eindresultaten, door middel van stapjes en stappen richting een dichtbij- en verre horizon.

We hebben ontdekt dat het hebben van een commitment de belangrijkste eigenschap en/of basishouding is, om datgene waaraan je begint af te maken. Maar commitment is ook op een dieper niveau de bereidheid hebben tot. Dat kan alleen maar op basis van het diepe vertrouwen dat we onszelf zien als een wezenlijk deel van het ontvouwingsproces van het universum. Vanuit die visie krijgt alles om je heen (een andere) betekenis. In die staat van overgave, van verwondering, oefen je een enorme aantrekkingskracht uit op een toekomst vol mogelijkheden.

Dit antwoord in bovenstaande alinea op de eerder gestelde vraag is de basishouding van de bewoners van Ecolonie. De hele visie en vormgeving van Ecolonie is daarop afgestemd en komt eruit voort. Zij hebben gezien en daarom geleerd dat een zeer groot percentage dat naar Ecolonie komt om mee te werken c.q. te onderzoeken of gemeenschapsleven iets voor hen is, uiteindelijk niet de bereidheid heeft om vanuit onze visie, met daarin centraal het hierboven genoemde commitment te leven. Bij ons niet, maar ook niet elders.

De vraag is: hoe kunnen we daarin verandering brengen?

Wij kunnen, zo beseffen we in alle bescheidenheid, alleen maar verantwoordelijk zijn voor een zeer klein druppeltje op een gloeiende plaat. De geschetste situatie is alomvattend en raakt alle facetten van het bestaan van onze samenleving.

De Westerse cultuur biedt in onze ogen op dit moment weinig aanknopingspunten of handvaten om te veranderen. Het is een dominante materialistische, technische cultuur geworden, die vervreemd is geraakt van haar natuurlijke basis. Wij denken dat, willen we een handreiking geven aan al diegenen die zich machteloos voelen, maar wel willen veranderen, we het moeten gaan zoeken in de wortels van de Oosterse cultuur. Wij zijn daarin niet de enige. Tienduizenden Yoga, Tai Chi, Qi Gong beoefenaars, alleen al in Nederland, gaven in toenemende mate gehoor aan hun intuïtie en inzichten en zijn begonnen deze vormen van Oosterse levenskunst te beoefenen. Zij kozen er voor om te oefenen en nog eens te oefenen, op basis van een vereist commitment, wat bij deze werkvorm hoort. Want het is natuurlijk niet niks om dagelijks of wekelijks te oefenen op basis van een visie (geestelijk concept) die bij die betreffende vorm hoort.

Wij denken nu dat deze grote groep beoefenaars van Oosterse levenskunsten en werkvormen ons kunnen helpen om tot een nieuwe levenshouding te komen die wel een duurzame samenleving als uitgangspunt heeft.

Het is niet voor niets dat de Indiase filosoof J.Krishnamurti (1895 – 1986) al in 1984 in zijn boek ‘Mens zonder maatstaf’ blz.55 schreef:

“Wat wij ons afvragen is, waarom mensen, die de schitterendste techniek ontwikkeld hebben die de wereld ooit gekend heeft, psychologisch innerlijk dus gedurende 40.000 jaren zichzelf ongeveer gelijk gebleven zijn.”

Hij roept op om onszelf daarin te verdiepen. Hij schrijft:

“Wij spreken daarbij over een zodanige radicale wijziging van het menselijk gedrag, dat de mens ophoudt zo egocentrisch te zijn als hij nu is, wat op alle gebieden in de wereld zo vernietigend uitwerkt.’ (1984!)

Hij schrijft op pag. 58 verder:

“Dan gaat het om de vraag: kun jij, als je eenmaal het feit erkent dat je geen individu bent, dat er innerlijk geen verdeeldheid bestaat, dat we allen met dezelfde problemen zitten, kun jij als mens die de hele mensheid vertegenwoordigt, een principiële, fundamentele, psychologische omwenteling tot stand brengen? Misschien vraag je jezelf dan af: ‘als ik als mens verander, zal dat dan enige uitwerking hebben op de rest van de mensheid; wat voor uitwerking heeft het op de wereld als ik verander?’

Ecolonie wil haar inzet om een veelzijdige, duurzame omgeving te creëren in de prachtige vallei van de rivier d’ Ourche, verbinden met bovenstaande zienswijze. Om zo als ‘Eiland van de Toekomst’ het Eco te integreren in een houding van commitment en ZeN, zijnde onze visie van EcoZen. Praktisch toegepast associëren we de ZeN o.a. met de ‘oude’ Oosterse levenskunsten, die in de loop der eeuwen een heel rijk scala aan hedendaagse werkvormen en zienswijzen hebben voortgebracht. Denk daarbij aan Yoga, QiGong, T’ai Chi, Feng Shui, meditatie, I Tjing, maken van keramiek, thee ceremonieën, Reiki, Shiatsu, ChiKung, etc. etc.

Doelstelling van deze EcoZeN week voor Oosterse Levenskunst

Op basis van bovengenoemde visie willen wij de deelnemers aan deze week, samen met docenten uit de vele concrete werkvelden van de Oosterse Levenskunst, de mogelijkheid bieden om de hierboven genoemde levenshouding te doordenken en te oefenen. Ons doel is ook om de diverse vormen van Oosterse Levenskunst te integreren, zodat de beoefenaar de eenheid van het universum kan ervaren, en voorbij gaat aan alle afscheidingen en opsplitsingen, waar het de werkvormen betreft.

Het volgen van workshops in een positieve ontspannen sfeer, in een duurzame omgeving, nodigt uit om de eigen bewustzijnsprocessen te ontdekken en onder ogen te zien, in de geest zoals Krishnamurti dat in bovenstaande citaten en in zijn andere geschriften heeft verwoord. 

Uitnodiging

Als je belangstelling hebt om als docent mee te werken aan deze week dan horen we dat graag van je. Vanzelfsprekend gaan we er vanuit dat je kennis en ervaring betrekking hebben op een vorm die we hebben aangeduid als Oosterse Levenskunst.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken via het e-mailadres: ecozenweek@ecolonie.eu 
Wij nemen daarna contact met je op.

Deelnemers die interesse hebben om aan deze week mee te doen kunnen zich per 1 maart 2021 inschrijven op de website van Ecolonie. Mededelingen daarover komen te staan in onze nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet, namens Ecolonie,

Gerwine Wuring
Irma Soetekouw
Henkjan de Blaauw