In Oeganda, Afrika ontwikkelt zich een soortgelijk project als Ecolonie, alleen onder geheel andere omstandigheden. Onder het motto "Learning for a greener future" werkt Greenschool Amasiko aan een duurzame toekomst, voor henzelf, de dorpsgemeenschap en de wereld. Je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Amasiko door middel van een donatie of door (thuis of in Oeganda) mee te helpen.

Meer informatie op de website

Voorgeschiedenis

De start en voortgang van het project Amasiko is nauw verbonden met de geschiedenis en de persoon van de oprichter Wilfried van der Veen (geboren 1956).

Wilfried is in 1983 afgestudeerd in de studierichting Tropische Landbouw aan de toenmalige Hogere Landbouwschool in Deventer. En vervolgens is hij enthousiast de ontwikkelingshulp in gegaan. Eerst een paar jaar in West Afrika en sinds 1989 in Uganda.

Hij werkte er in verschillende plattelandsontwikkelingsprojecten en heeft dus veel ervaring opgedaan in het werk met boerengemeenschappen.
Die ervaringen leidden tot het inzicht bij hem dat veel officieel ontwikkelingswerk tot mislukken gedoemd is omdat de bevolking het niet als eigen ervaart en dat op het moment dat het externe geld op is, ook het project geen vervolg meer krijgt. Een belangrijke reden voor hem om zich in te zetten voor een project dat niet van bovenaf gedropt is maar voortkomt uit en gedragen wordt door de bevolking zelf!

Een aantal jaren geleden kwam Wilfried naar Ecolonie om zijn ideeën te toetsen aan een project waarvan hij had gehoord dat het in de praktijk handen en voeten had gekregen.
Vele uitwisselingen volgden en gaandeweg - Wilfried en zijn vrouw werden o.a. bewoner van Ecolonie - rijpte zijn plan. Hij kocht stukjes land op een landtong in een meer, op een van de meest paradijselijke plekjes van Oeganda. Bouwde er hutten en maakte de bevolking enhousiast voor zijn plannen.

Donaties

Amasiko is nogsteeds in ontwikkeling en kan je financiële bijdrage goed gebruiken. We zamelen geld in onder andere bij:

  • De ingang van onze biologische winkel op het terrein.
  • Bij de aanmelding voor het Eigentijds Festival.
  • Ons eethuis de Orangerie.

Wil je los daarvan een donatie doen? Neem dan contact met ons op.