De maan reguleert op de achtergrond, in haar stille dans met het water op Aarde, het ritme van de natuur. En heeft daarmee ook een sterke uitwerking op ons fysieke en emotionele leven. Tijdens volle maan is de energie van de maan op haar krachtigst. Tijd voor bezinning en vieren van het leven.

Elke volle maan biedt ons een gelegenheid om de doorgaande ontwikkeling van ons leven te aanschouwen. Alle cycli der maanseizoenen worden door haar zachte licht beschenen. Haar krachtige energie heeft een reinigende en helende werking, ook op ons lichaam en gevoelsleven.

Zondagavond 9 oktober
is de maan van de paddestoelen, de schaduw

Een volle maan ceremonie begint met een korte bezinningstekst op het thema van de maan. Daarna roepen we de krachten van de vier elementen en richtingen aan en vragen hulp en aanwezigheid van de spiritwereld. Er volgt een korte meditatie op de essentie van deze maan, waarna we in het zachte licht van de maan een offering brengen aan het vuur of het midden van de cirkel. Telkens brengen we daarin onze eigen ontwikkeling en die van ECOlonie in verbinding met Gaia.

Deelname is gratis en iedereen is welkom.


Dinsdagavond 8 november
is de maan van transformatie, loslaten

Donderdagavond 8 december
is de maan van de slacht, het offer


Harmen en Gerwine

Harmen en Gerwine zijn deeltijd participant op ECOlonie vanuit een verlangen bijdrage te leveren aan een grotere beweging in het leven. Ze wonen en werken een deel van het jaar op Forge Neuve. Samen zorgen ze onder andere voor het energetisch beheer van het terrein. Harmen is tevens vuurman, eigentijds sjamaan en terreinbeheerder op Forge Neuve. Gerwine is er Aardevrouw die mensen uitnodigt dichter bij zichzelf en hun eigen natuur te leven. En ze werkt voor Oikos. Daarnaast begeleiden ze samen allerlei ceremonies en rituelen.

Voor meer informatie www.aerda.nl