Van de klassieke schikkingen Shoka (+levende bloemen) de meest moderne uitvoering in een platte schaal gemaakt met kenzan (loden pirkker) van Ikenoboschool. Men werkt op de kenzan in een straatje recht achter elkaar, zodat men als men er voor staat net alsof de schikking muit een stam komt, hetgeen de kracht symboliseert waarmee planten uit de aarde naar de zon groeien. Men gebruikt 3 materialen die op elkaar afgestemd zijn, 2 hoofdmaterialen, contrasterend, toch elkaar aanvullend en een derde materiaal om deze met elkaar te verbinden, zodat er een harmonieus geheel ontstaat.

De kenzan en platte schaal of wijde vaas kun je van huis meebrengen of ter plaatse aangeschaffen. 

Ikebana, Japans bloemschikken is ontstaan doordat het Boeddhisme naar Japan kwam. Men ging bloemen ter ere van Boeddha in de tempel schikken. Aanvankelijk was dit een taak voor priesters. In de loop van de eeuwen ging men op meer plekken schikken, zoals bij de adel en ook in gewone huizen. Daar Ikebana bij Boeddha werd geschikt had het schikken een meditatief karakter. Bloemen kwamen uit de natuur. In de loop van de jaren is het aanbod, door kweken en import gegroeid. Het leven is veranderd, Ikebana heeft zich ontwikkeld. Er zijn nu klassieke manieren, maar ook moderne manieren van schikken, waarbij Ikebana een vorm van kunst is geworden.

 Geeske Jansen

Ik, Geeske Jansen, ben professor 3e graads van de Ikenoboschool, de meest klassieke stroming in Ikebana. Ik krijg les, ik geef les, workshops en demonstraties. Voor mij is de verbondenheid met de natuur van belang, net als het meditatieve tijdens het schikken. Ik ben lid van de Nederlandse Ikebana Vereniging.

Meer informatie

Wanneer:
In de week van 22 tot 28 augustus 2021

Onderdeel van de EcoZen Week

Meer informatie