De overeenkomsten tussen de leringen uit het vroege Boeddhisme, de Bagavat Gita uit India en de leer van de Keltische druïden zijn onmiskenbaar en ook niet toevallig. Tot in de Druïdenvallei vinden we dit spoor nog terug. Rijdend op een os passeerde de chinese wijsgeer Lao tse de poorten van zijn wereld. Het symbool van de os, zoals we dat ook in de vallei terugvinden, is al zeer oud en universeel van oost tot west. 

Oost en west zijn in de loop van de geschiedenis twee gescheiden werelden geworden. Ze zijn zo uit elkaar gegroeid dat we veel spirituele inspiratie vanuit het oosten moeten opdoen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Voor de scheiding van het oost en west romeinse rijk en de vestiging van het staatschristendom in onze streken was er een levendige uitwissel over het continent, van oost naar west. Daar zijn ook archeologische bewijzen van. In het boek 'Mysteriën van de Druïdenvallei' dat bij Ecolonie wordt uitgegeven wordt daar uitgebreid op ingegaan. In de workshop ' Op het spoor van de Os' gaan we naar de Druïdenvallei en kunnen we ook ervaren hoe dit symbool nog voor ons van betekenis is. Om daar de verschillende plekken te bezoeken maken we een wandeling van ca. 3 kilometer en houden we op een mooie plek een bezinning met live muziek.


Rob ter Steege

Rob ter Steege doceert kunstgeschiedenis, kunst en muziek. Al 30 jaar geeft hij als verteller, kunstenaar en musicus workshops die de spirituele intuïtie versterken. Daarbij maakt hij vaak gebruik van oude en gnostieke mystieke teksten die hij combineert met de beleving van muziek en stilte. Hij werkt al 15 jaar op Ecolonie en op het Eigentijds festival.

Meer informatie

Wanneer:
In de week van 9 tot 16 juli 2022

Onderdeel van de EcoZen Week

Meer informatie