Een gesprek, een uitwisseling, het is een dagelijkse realiteit. We nodigen je van harte uit om je een middag te trainen in het voeren van een bewuste dialoog, een methode geïnspireerd op werk van natuurkundige en filosoof David Bohm en vermengd met elementen uit de zentraditie. Een aanrader voor iedereen die in plaats van een debat een uitwisseling van inzicht wil hebben.

In deze dialoogtraining gaan we ons oefenen in het communiceren met meer diepgang, rust en creativiteit. We staan stil bij de voorwaarden voor aandachtig spreken, zowel als aandachtig luisteren. Door samen te streven naar het uitwisselen van inzicht in plaats van het overtuigen van de ander, ontstaat er meer kwaliteit en effectiviteit in communicatie. Ontmoetingen verlopen beter en nieuwe inzichten komen eerder in beeld.

Er is aandacht voor theoretische achtergrond, maar vooral zullen we ons bezig houden met het oefenen van de dialoog. Door gerichte oefeningen te doen komen de verschillende facetten van en voorwaarden voor een vruchtbare dialoog aan bod. Daarbij staan we ook stil bij nonverbale communicatie.

Daarnaast is een vast element van deze dialoogvorm het gebruik van een “talking stick”, een gebruik wat van de Indianen stammen is overgenomen. En ook het stellen van gerichte vragen om meer inzicht op tafel te krijgen is een belangrijk element. Het blijft een interessante oefening of we hierbij onze eigen overtuigingen thuis kunnen laten en daadwerkelijk oprecht geïnteresseerd kunnen kijken of we met de spreker meer inzicht kunnen ontwikkelen. Zo krijgen we een steeds rijker perspectief op de werkelijkheid, zonder gelijk te moeten hebben.

Een laatste element waar we stil bij staan is woorden. “Een woord onderzoeken is jezelf onderzoeken”. We staan stil bij wat betekenis is en hoe dit onze communicatie beïnvloed.


Niek van Uden-Luteijn en Bertus Vooijs

Niek van Uden-Luteijn (1984) volgde als tiener zijn liefde voor muziek naar het conservatorium. Het katholieke nest waarin hij opgroeide inspireerde hem om ook de stilte op te zoeken, wat hem bracht bij de organisatie zen.nl. In de weg van zen vindt hij voor zichzelf een manier tot persoonlijke ontwikkeling die hij als zeer bekrachtend en verlichtend ervaart en graag deelt. Deze week gaat hij voor in zenmeditatie, geïnspireerd op de schoonheid en eenvoud van de methode. Op Ecolonie vond hij als vrijwilliger een plek waar er in deze zaken gedeeld en samen mee-gemaakt kan worden.

Niek verzorgt de workshops samen met Bertus Vooijs (1963), zenleraar bij Zen.nl. "Vanaf 2016 beoefen ik zenmeditatie om weer steeds meer mezelf te zijn, een scheppend wezen in verbinding met mijzelf en mijn omgeving. Zen begint en eindigt bij mediteren, maar blijkt zoveel meer te zijn. Ik vind één van de mooie aspecten van zenmeditatie dat je dingen ontdekt die je altijd al wist, maar je niet meer (of nog niet) bewust bent. Nieuwe inzichten blijven me verrassen en voelen zo vertrouwd. Je verwerkt trauma’s (klein en groot), alles op zijn tijd. Mijn doel is het bevorderen van duurzaam geluk door het herstellen van de verbinding met jezelf en met je omgeving (mens en natuur)."

Meer informatie

Wanneer:
In de week van 9 tot 16 juli 2022

Onderdeel van de EcoZen Week

Meer informatie