Voor de vierde keer nodigen we jullie uit aanwezig te zijn bij de Gathering. Drie jaar geleden was er een oproep aan de organisatie van Ecolonie, voor de eerste Great Gathering. De natuurwezens nodigen ons uit voor een uitwisseling in een voor hun veilige en schone leefomgeving op Forge Neuve. Elk jaar weer ervaren we hierdoor dat er krachten spelen op meer dan alleen het menselijke vlak.

Een onderzoeksweek waar we onze verbondenheid met de onzichtbare wereld en onze gezamenlijke zorg voor Gaia als focus hebben.

De influisteraar en het wachten

Er is iemand (jij?) die haar roept
(of roept zij ons?), omdat we ooit één waren;
de roepende – de bewuste geschiedenis –
enerzijds en aan de andere kant ‘Undine’
die in een andere dimensie leeft.
Zij is de influisteraar van het wachten,
de aangeefster van inzicht.
Door je open te stellen voor haar,
toebrengster van inzichten,
bestaat het risico op instorting van zekerheden,
maar ook de kans op het inademen van nieuwe waarden.

Naar aanleiding van de legende van Undine,
levend in de verzonken wereld.

Tijdens deze week willen we ‘luisteren en dienstbaar zijn’ aan Gaia in de Groene Kathedraal. Een ieder brengt daarbij zijn/haar eigen ‘antenne’ en motieven mee en in.

 Zo ervaren wij dat het wezenlijke van de wereld om ons heen zich hier energetisch gemakkelijk uitdrukt. Dit bewegende deel dat spirit ons schenkt, de wezenlijke dans van alles, de ‘living spirit’. Dit contact met ons natuurlijk gewaar-zijn en bewustzijn laat zich uitdrukken in allerlei vormen van engelen, natuur- en elementwezens et cetera. We willen hier bewust en respectvol mee omgaan en in contact treden. En dat vraagt ons ‘gevoel met verstand’ te gebruiken en deze aanwezigheid te respecteren.

We houden daarbij graag ‘het midden open’, zodat we onze veelzijdigheid kunnen leven en organiseren.

Geboren met longen, in verwachting van schone lucht.

Leven in bewustzijn van essenties draagt bij aan een leven van betekenis en verbinding. Eenheid van leven is leven in het besef van die grotere aanwezigheid alsook van de verbondenheid met al onze cellen en organen. Zo worden wij bijvoorbeeld geboren in de verwachting van schone lucht.

En daarin gaat momenteel iets vreselijk mis. Zo worden er één miljoen van de acht miljoen plant- en diersoorten, zoals insecten, vlinders, slakken, schelpdieren, vissen, inheemse bomen, met uitsterven bedreigd.

Scheppend denkend handelen in het licht van de toekomst.

Van wezenlijk belang in onze zorg voor al wat leeft is een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor onze gedachtes en daden. Niet alleen wat maar ook hoe wij denken, de overtuigingskracht ervan bepaalt hoe we naar onszelf, de omstandigheden en de wereld om ons heen en dus ook naar Gaia kijken. Het is belangrijk om bewust te kiezen voor wat je wilt ervaren en voelen, wat je uitzendt en doet.

Het dualistische pad van onze westerse filosofie heeft geleid tot een identiteitscrisis,
een spirituele schizofrenie en een gevoel gevangen te zitten tussen fundamentele tegenstellingen.

Satish Kumar, grondlegger en directeur van het Schumacher College
over de drie-eenheid Soil Soul Society

Dit vraagt van ons een opwaarts bewustzijn, dat we weten wie we als mede-aardbewoner in wezen zijn en te leven naar de waarden die daarbij horen. Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde noemt dit in zijn meest recent boek ‘Omarm de Chaos’ het kantelpunt, een verandering van tijdperk, chaotisch, turbulent en onzeker.

Tijdens de Gathering willen we ons in een geïntegreerde aanpak richten op

  • De kathedraal, die ons uitnodigt om af te stemmen op andere energieën en daarin je eigen ‘kanaal’/ frequentie te exploreren.
  • Het luisteren naar wat er verteld wil worden, middels eigen ingevingen, beelden, taal, klank, beweging en ceremonie, geweven van resonanties en zwevende Stof.
  • De kracht van de mindset én van het ver-antwoord handelen in tijden van chaos & transitie

We starten iedere ochtend vroeg met stilte, meditatie en klank vanuit de witte schuur, waar we ook samen ontbijten. De ochtenden benutten we verder voor ons onderzoek en uitwisselen van ervaringen en visie. Soms is er ‘s middags of ‘s avonds nog een kleine samenkomst. Af en toe steken we ook onze handen uit de mouwen om ook in de praktijk te ervaren hoe het is om deel te zijn aan ons Gaia Collectief.

Meer achtergrond informatie over Forge Neuve
en de Groene Kathedraal. 

Lees verder

Meer achtergrond informatie
over de Gathering week. 

Lees verder


Docenten

Medewerking is toegezegd door Jan-Hendrik Veenkamp (stembevrijder en klankkunstenaar), Petro van de Pas (artiest, creator en performer), Lieke Deelstra (biografisch coach, theatermaker en storyteller) en Ruud Pleune (ecotherapeut en energetisch waarnemer), Johan Hoeijmakers (voorzitter Ecolonie, communiceert met natuurwezens), Gerwine Wuring (ecologe, druida en raadsvrouwe van nature) en Harmen de Haas (vuurman, eigentijds sjamaan en terreinbeheerder op Forge Neuve).

Henkjan de Blaauw, founding father van ECOlonie zal in het begin van de week een inleiding verzorgen over de visie van de filosoof Bruno Latour die het begrip ‘Aardbewoner’ uitvoerig heeft omschreven. En daarbij ingaan op het belang van deze visie voor het thema van deze Gathering. Aansluitend kun je dinsdagmiddag een informatiebijeenkomst bijwonen waar het ontstaan, de visie en de toekomst van ECOlonie wordt toegelicht.

Meer informatie en inschrijven

Wanneer:
Van 9 tot 14 juli 2023

Prijs:
€ 275,00 incl. ontbijt op Forge Neuve, excl. verblijf

Klik hier om je in te schrijven

Degenen die op Ecolonie een verblijf met ontbijt hebben geboekt kunnen een korting krijgen op hun maaltijdkosten. Vooraf overleggen met de receptie.

pan

Op alle reserveringen zijn onze boekings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verblijfskosten (tenzij anders aangegeven). De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Deze activiteit vindt plaats op Forge Neuve de Groene Kathedraal

De Groene Kathedraal van ECOlonie op Forge Neuve is een werkelijk wonderlijke plek. De energiefrequentie is er buitengewoon hoog. En dat betekent dat in ons werk hier spiritualiteit altijd dichtbij is. Deze inclusieve spiritualiteit, die nauw verweven is met ons bewustzijn betreffende de toestand van Gaia, brengt ons bij een bewustzijn van eenheid van leven.

Lees meer over de groene kathedraal

Alle activiteiten op Forge Neuve de Groene Kathedraal

3 mei 2023

Onze zweethutceremonies zijn enerzijds geïnspireerd op oude tradities van natuurvolkeren vanuit diverse regio’s en anderzijds doorspekt met onze eigen ervaringen en verbindingen met krachtplekken, natuurspirits, voorouders, sjamanisme en antroposofie.

Lees meer
Van 6 tot 7 juli 2023

Voorafgaand aan de Gathering (link) vindt op Forge Neuve een zangtweedaagse plaats. Meer informatie en mogelijkheid tot boeken volgt binnenkort.

Lees meer
pan
Van 9 tot 14 juli 2023

We geven gehoor aan de oproep van natuurwezens om in contact te gaan. In deze week gaan we verdere verkenningen doen in het luisteren naar de subtiele energieën van de natuur in een zoektocht naar samenwerking.

Lees meer
Workshop geven
In de week van 15 tot 22 juli 2023

In deze dagen kun je naar hartelust zingen. Wij zingen liederen uit alle windstreken, dynamisch en verstild. Iedereen kan meezingen; de ervaren èn onervaren zanger en de begeleiding is op piano en accordeon. Dit is zingen +. 'Eenvoudigweg' liederen zingen krijgt zo een krachtige en kwetsbare werking die transformatie van allerlei gevoelens bewerkstelligt. Zang, klank en stilte worden een organisch geheel.

Lees meer
In de week van 22 tot 29 juli 2023

In deze cursus wordt een combinatie van stemwerk en archetypen aangeboden, krachtige energieën die zowel in als buiten ons werkzaam zijn. Je hoeft geen zangervaring te hebben. Het gaat over expressie geven aan jouw (binnen)wereld via jouw klank en stem.
Via een rijk repertoire aan oefeningen krijg je de kans naar binnen te keren in jezelf en dat vervolgens naar buiten te brengen in jouw klank en zang. Het is geen theoretisch programma; het is vooral ervaren aan de hand van oefeningen van stembevrijding.

Lees meer