Hernieuwd contact – Verweven leven

 

 

“Er bestaat niets in de wereld,
dat niet spreekt.
Ieder ding, ieder wezen roept voortdurend haar aard,
zijn karakter, haar geheimenis.
Hoe meer het innerlijk zintuig open is,
te meer het in staat is
de stem van alles te horen.“

- Hazrat Inyat Khan

Hernieuwd contact

In de zomer van 2020 en 2021 hebben we gehoor gegeven aan de oproep van natuurwezens – in die weken massaal aanwezig in de Groene Kathedraal op Forge Neuve – om gezien en gehoord te willen worden. Hun belangrijkste boodschap was dat we rekening met hen moeten houden in ons dagelijks leven. Wij zijn in ons moderne leven de verbinding verloren met de aarde en al onze mede aardbewoners, die ons voorzien van alles wat we nodig hebben.

Voor een omslag in ons doen en laten is inzicht en bewustwording nodig, dat wij niet alles naar onze hand kunnen zetten, dat we deel zijn van een veel omvattend kosmisch web. We moeten loskomen van een paradigma, een denkconstructie en opvattingen over het leven, waarvan we ons niet eens bewust zijn. Helaas laten we ons zelf maar moeilijk overtuigen van deze noodzaak tot verandering. Blijkbaar willen we de werkelijkheid niet zien. De werkelijkheid die staat boven de illusie van de zichtbare realiteit. We dienen radicaal anders te gaan denken en dienstbaar te worden aan het grotere geheel.

Tijdens deze tweede Gathering willen we de beloftes van vorig jaar verder verkennen, ons contact met het bezielde leven om ons heen verder onderzoeken en verdiepen.

Verweven leven

In de kern is ons probleem dat we het contact met de natuur in ons zelf en om ons heen steeds meer kwijt raken. In deze week willen we weer leren ‘luisteren’ naar de boodschappen van de wezens in de natuur. We zullen oefenen met een grondhouding die uitgaat van een bezield verband tussen de verschillende bestaansvormen, inclusief de mens. Je zou ook kunnen zeggen; aardbewoners ontmoeten aardbewoners. We dichten onszelf als mens geen uitzonderingspositie toe en daarmee begeven we ons ook op onbekend terrein. Alles is met alles verweven. En het is een gave van de mens als aardbewoner dat we ervaringen rond subtiele communicatie kunnen delen en in het aandachtsveld van de fysieke werkelijkheid kunnen brengen.

De onzichtbare werelden/sferen/werkelijkheden vragen om afstemming, respect en stilte. Zeg maar een ‘aardse mystiek’ die we in eenvoud willen leven, door samen onze ontvankelijkheid hierin te vergroten. Op Ecolonie leven – je kunt beter zeggen oefenen - we al meer dan 30 jaar volgens deze uitgangspunten en noemen dit de EcoZeN-leefwijze.

We zullen ervaringsgerichte oefeningen doen, ons afstemmen met behulp van klanken, muziek en andere kunstzinnige werkvormen. Om zo ons vermogen te vergroten om, door te schouwen, te kneden, te vormen, te spelen een relatie aan te gaan met deze vaak voor ons onbekende werelden.

Door ons bewust te zijn van deze totale verwevenheid met al het leven om ons heen willen we ons innerlijk kompas herijken om daarmee toegang te verkrijgen tot universele wijsheid.

Aardbewoner

De Franse filosoof Bruno Latour, die vorig jaar voor zijn werk de Spinozaprijs kreeg uitgereikt door Femke Halsema, gebruikt het begrip aardbewoner om ons de vraag voor te leggen: ‘Waar kunnen we landen?’. Een vraag die tot nadenken stemt en ons uitnodigt om in gesprek te gaan over de vraag: ‘Waar wil jij verantwoordelijkheid voor nemen?’ Zo kan bijvoorbeeld ook een plek, waar jij wilt wandelen vragen om verantwoordelijkheid te nemen.

De Gathering wil een inspiratie-, onderzoeks- en oefenruimte bieden, waarin nadrukkelijk ook de verbeelding en creativiteit geprikkeld wordt. Het is een oproep om in contact te zijn en afgestemd te luisteren naar subtiele energieën. En hierover te spreken , dit alles te overdenken en vorm te geven.

We zullen een week lang samen optrekken in de prachtige omgeving van Forge Neuve, waar stilte je hart vervult. Om spelenderwijs te ontdekken wat er in jou leeft en wat er ‘uitgedrukt’ wil worden in de relatie met alle werkelijkheden om je heen. Het zijn de (cultureel ) creatieven, musici, schrijvers, mystici etcetera die in staat zijn ‘out of the box’ te denken en over de grenzen van de rationele raadgever heen te stappen.

Water

Water speelde vorig jaar een centrale rol in deze zomerweek. Dit jaar willen we verkennen hoe we haar kunnen laten ‘spreken’, zonder te streven naar een eindresultaat. Het water van het riviertje de Ourche ik ook feitelijk verbonden met de oceaan. Dit gegeven kan ons stimuleren te ontkomen aan de illusie van grenzen. Het is een fictie om te denken dat het onnodig zou zijn om het water, de rivier een stem te geven in ons dagelijkse leven, handelen en besluitvorming. Als mens kunnen we haar vertegenwoordigen, zodat ze zich verstaanbaar kan maken onder de mensen. En het is ook een vergissing om te denken dat dit kan zonder dat de mens daartoe het water, de Ourche belichaamt en verpersoonlijkt om vervolgens haar stem te legitimeren en daarmee elders te ‘spreken’.

Vraag is dan ook: Hoe kunnen we onze verwevenheid leven dan wel ‘positie’ geven?

Latour noemt deze insteek het ‘Parlement der Dingen’. Hij schrijft daarover in zijn boek onder diezelfde naam, met als subtitel ‘Over Gaia en de representatie van niet-mensen’ (zie literatuur lijst). We willen ons bewustzijn ten aanzien van deze vraag vergroten en ervaringen op doen in dit veld. Wat betekent het (voor jou) als je pretendeert dat alle levensvormen rechten/positie/belang hebben? (Bijvoorbeeld in het gebruik van (beeld-/gevoels-/woord-) taal?) Laten we onszelf en elkaar die vraag stellen en er mee gaan werken en oefenen.

Globaal programma

  • Locatie Forge Neuve
  • Start zondagmiddag met kennismaking met en verkenning van het terrein, de diverse krachtplekken en onze medebewoners.
  • In de ochtenden starten we met een afstemming op elkaar, de energieën en de dag middels klank en meditatie, waarna we ervaringsgerichte oefeningen gaan doen. ’s Middags is er een facultatief programma.
  • Henkjan zal in het begin van de week een inleiding verzorgen om de aspecten die Bruno Latour aan de orde stelt en van belang zijn voor de inhoud van de week toe te lichten.
  • Woensdag houden we een themadag rond Water, waar we creatief ‘vorm en stem’ willen geven, bijvoorbeeld met een ‘Concert van all spirits’, of ….
  • Tweede helft van de week is nog meer gelegenheid om “ruimte te geven aan dat wat zich wil ontvouwen” in de wisselwerking tussen aardbewoners en aardbewoners.

Nadere invulling van het programma op deze site volgt.

Voor degenen voor wie de oorsprong achter deze week en het onderwerp nieuw is, willen we verwijzen naar de nieuwsbrief. Daarin vertellen we uitvoerig over de aanleiding die de reden is waarom we deze week organiseren. Samengevat kan gezegd worden dat we met deze week gehoor hebben gegeven aan de oproep van de natuurwezens om gezamenlijk een krachtig energieveld te creëren, die met een onvoorwaardelijke intentie een impuls kan geven aan de omwenteling, die gaande is. We hebben dat met zorg gedaan voor ‘alles’ van de aarde en de kosmos, in een vorm, een concept, zoals we dat ook in 2009 op Schiermonnikoog gedaan hebben. De informatie daarover is nog beschikbaar via www.waddenlicht.eu

The Great Gathering

“Langzamerhand werd me toen duidelijk welke doorslaggevende rol de natuurwezens vervullen bij het instandhouden en bezielen van de oeroude ‘landschapstempels’. Met het begrip ‘landschapstempel’ duid ik het onzichtbare netwerk van energie aan dat een landschap de uitdrukking geeft van zijn goddelijke essentie. Ik doel op de geestelijke-psychische dimensie van het landschap, die ik pas heb kunnen begrijpen nadat ik ook het vrouwelijke aspect van de schepping in mijn wereldbeeld een plaats heb kunnen geven.”

 Uit Ontmoeting met natuurwezens – Pogaĉnik – pag. 86

pan

 

Het kosmische symbool dat bij deze week hoort is dat van Pan (zie afbeelding). Het symbool is al in 2006 ‘ontvangen’ door een van de bewoners van Ecolonie en is als het ware uit het web van geometrische vormen los gemaakt. Het gaat hierbij om een symbool van uitzonderlijk grote kracht. Het is behulpzaam om de natuur vanuit het hart te leren begrijpen en aan te voelen en de geboden leerstof sneller en op een dieper nivo op te nemen. Het symbool Pan= al = alles, totaliteit. 

“Aarde en mens hangen nauw samen. De mens moet het mogelijk maken dat de Aarde als organisme haar ontwikkeling kan volgen. Daarmee schept de mensheid tevens de voorwaarden voor haar eigen ontwikkeling en die van haar logenoten: de natuurrijken en de hiërarchieën.”

Uit Gaiasofie – Zoeteman – pag. 140

Verdiepen in het onderwerp

Voor wie dit onderwerp helemaal nieuw is hebben we een literatuurlijst samengesteld. Daarin staan veel interessante boeken over het werken met natuurwezens, hoe hen te herkennen, hun eigenschappen, etc.


Docenten

Deze week zullen meerdere docenten workshops geven, o.a. Ewout Storm van Leeuwen, Jan-Hendrik Veenkamp, Marya Schouten, Ruud Pleune, Lieke Deelstra, Harmen de Haas, Gerwine Wuring, Johan Hoeijmakers, Carla Feijen en Ludy Feyen. Zij zijn allen zeer ervaren op dit gebied en zijn al heel lang verbonden met Ecolonie en het Eigentijds Festival.

Meer informatie en inschrijven

Wanneer:
In de week van 30 juli tot 6 augustus 2022

Prijs:
€ 250,00 excl. verblijfskosten

Klik hier om je in te schrijven

 

pan

Op alle reserveringen zijn onze boekings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verblijfskosten (tenzij anders aangegeven). De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Deze cursus maakt onderdeel uit van het Zomerprogramma

Vijfdaagse cursussen om het allerbeste uit jezelf te halen, in combinatie met een heerlijk vakantiegevoel.

Naar het totale cursusoverzicht

Chateau

Verblijfsmogelijkheden

Tijdens je cursus kun je verblijven op de prachtige terreinen van Ecolonie. 

Bekijk hier alle accommodaties